Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Henryk
Nazwisko: Mroziński
Miejsce urodzenia: Mława
Data urodzenia: 30-04-1953
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

W okresie od 18.01.1974 do 31.10.1982 oraz od 23.11.1989 do 31.07.1990 służba w MO.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KS MO WARSZAWA WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY INSPEKTOR - 01-11-1982
IPN BU 1697/278 - akta osobowe
SUSW WARSZAWA WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY STARSZY INSPEKTOR kpt. 16-04-1989 22-11-1989
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Henryk Mroziński w swym oświadczeniu lustracyjnym, złożonym w dniu 29.09.2014 w trybie ustawy z dnia 18.10.2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007, nr 63 poz. 425, z pózn. zm.), oświadczył, że nie pracował i nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 przywołanej wyżej ustawy. W zarządzeniu PplWa 605/18/3 z dnia 31.12.2020 dotyczącym Henryka Mrozińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec stwierdzenia, że Henryk Mroziński złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne działając w usprawiedliwionym błędzie co do oceny prawnej, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego wskazania w oświadczeniu lustracyjnym.

.