Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Myszko
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 04-11-1935
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie o krypt. "Samorząd" nr rej. Ol 12028 jako przewodniczący Koła NSZZ RI "Solidarność" w Gadach gm. Dywity. Materiały włączono do Sprawy Obiektowej "Gromada" nr Ol 16957. Materiały zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] 10.03.1986 akta SO "Samorząd" zostały włączone do akt SO "Gromada". Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE kryptonim "Teść" z powodu działaności w NSZZ RI "Solidarność" Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzono z nim rozmowę w ramach akcji "Klon". 30.09.1982 zmieniono kategorię rejestracji na kandydata na tajnego współpracownika. Z pozyskania zrezygnowano z powodu "nieprzydatności" kandydata. Mat. o sygn. 17889/I-k zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.