Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Eugeniusz Tadeusz
Nazwisko: Maciejczyk
Miejsce urodzenia: Gogolina
Data urodzenia: 05-01-1932
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1963. Pojawia się też data: 16.08.1960. Członek ZMP od [1955].

Przebieg kariery partyjnej:

Ad 1. - Nazwisko E. Maciejczyka pojawia się pierwszy raz w protokóle z posiedzenia plenarnego w dn. 05.06.1970. Materiał źródłowy nie precyzuje czy i jakie zajmował stanowisko w zakładowej organizacji partyjnej przed 12.1970. Źródło: AP Płock, KZ PZPR w Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 4. 

Ad. 4 - Brak protokółów z zakładowych konferencji PZPR za okres: 07.12.1974-09.11.1979 oraz za 1981 r. W dn. 09.11.1979 ponownie wybrany I sekretarzem KZ. Źródło: AP Płock, KZ PZPR w Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 2. Potwierdzeniem ciągłości kariery we wspomnianym okresie są też protokóły z konferencji miejskiej organizacji partyjnej w Żychlinie za okres 1974-1977 gdzie wymieniany jest z nazwiska i sprawowanej funkcji I sekretarza KZ. Źródło: Tamże, KM PZPR w Żychlinie, 8-10. Brak protokółów plenarnych z posiedzeń zakładowej organizacji partyjnej za 1977. W protokółach z posiedzeń zakładowej organizacji partyjnej za okres 1979-1981 jego nazwisko pojawia się do 12.1980. Źródło: Tamże, KZ PZPR w Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 8. Brak go na liście 53 delegatów z KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie na miejską konferencję sprawozdawczo-wyborczą PZPR w Żychlinie w dn. 21.05.1981. Źródło: AP Płock, KM PZPR w Żychlinie, 11, k. 52-53.

Do 31.03.1983 r. sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Dobrzelinie.
Bibliografia: : AP Płock, KW PZPR w Płocku, 97(protokóły z posiedzeń Egzekutywy KW PZPR za okres: 05- 08.1981), k. 55; Tamże, 105(protokóły z posiedzeń Egzekutywy KW PZPR za okres: 02-05.1983), k. 88; Tamże, KM PZPR w Żychlinie, 8-11(protokóły z konferencji za okres 17.12.1974-21.05.1981; Tamże, KZ PZPR w Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 1-10; AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 234, k. 196-210, 292, 305; Tamże, KP PZPR w Kutnie, 95, k. 273(protokół z obrad miejskiej konferencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR w Żychlinie w dn. 16.12.1972); Tamże, 122-123(KZ PZPR w Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie - protokóły z konferencji i posiedzeń plenarnych).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KZ przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" Żychlin PZPR 12-1970 AP Płock, KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 4(posiedzenia plenarne za 1970); AP Łódź, KP PZPR w Kutnie, 122, k. 195-196(protokół komisji skrutacyjnej zakładowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej z dn. 11.12.1970), 256-257(protokół z zakładowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej z dn. 09.12.1972)
Członek Egzekutywa KZ przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" Żychlin PZPR 11-12-1970 AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 234, k. 210(protokół Nr 26/72 z posiedzenia Egzekutywy w dn. 11.12.1972), 305(wniosek kadrowy na posiedzenie Egzekutywy w dn. 11.12.1972); AP Płock, KZ PZPR w Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 4 .
Sekretarz Organizacyjny KZ przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" Żychlin PZPR 11-12-1970 9-12-1972 AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 234, k. 305(wniosek kadrowy na posiedzenie Egzekutywy w dn. 11.12.1972); Tamże, KP PZPR w Kutnie, 122, k. 152; Tamże, 123; AP Płock, KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 4.
I Sekretarz KZ przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" Żychlin PZPR 09-12-1972 13-06-1981 AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 234, k. 305(wniosek kadrowy na posiedzenie Egzekutywy w dn. 11.12.1972); Tamże, KP PZPR w Kutnie, 95, k. 273(protokół z obrad miejskiej ks-w PZPR w Żychlinie w dn. 16.12.1972); AP Płock, KW PZPR w Płocku, 2, k. 11 (pierwsza wzmianka), Tamże, 97, k. 55; Tamże, KM PZPR w Żychlinie, 8-11; Tamże, KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 1-10
Członek Komitet Wojewódzki Płock PZPR 06-11-1975 15-06-1981 AAN, KC PZPR, 1281 (799/37), b.p.; data końcowa oznacza koniec kadencji; AP Płock, KW PZPR w Płocku, 1, k. 204, 209, 216-217; Tamże, 2, k. 292a-c(protokół komisji skrutacyjnej)
Członek Komitet Miejski Żychlin PZPR 10-11-1977 AP Płock, KM PZPR w Żychlinie, 10, k. 18+verte(spis członków KM)
Inspektor Komitet Wojewódzki Płock PZPR 13-06-1981 AP Płock, KW PZPR w Płocku, 97, k. 55.
Przewodniczący Zakładowa Komisja Kontrolno-Rewizyjna KZ przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" Żychlin PZPR 24-10-1986 20-01-1990 AP Płock, KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 3(protokół komisji skrutacyjnej); Tamże, KW PZPR w Płocku,157, k.184-187 (pierwsza wzmianka), Tamże, 159, k. 15 (ostatnia wzmianka);
.