Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Jóźwiak
Miejsce urodzenia: Huta Baranowska
Data urodzenia: 20-10-1895
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Antonina
Znany/a też jako:
Mieczysław Ćwilichowski

Dodatkowe informacje:

Ps. „Witold”, „Tadek”.
Podczas I w. św. w Legionach Polskich (internowany w obozie w Szczypiornie). W okresie międzywojennym działacz komunistyczny (wielokrotnie więziony). Członek PPS od 1912, w KPRP od 1921, w KPP od 1926 (od 1931 na czele wydziału wojskowego KC KPP), w 1941 przyjęty do WKP(b). W PPR od początku 1942, a od 15.12.1948 w PZPR. Generał dywizji - 04.1946. 08.1942 - 12.1943 szef Sztabu Głównego Gwardii Ludowej, nast. 01-07 1944 szef Sztabu Głównego Armii Ludowej. 12.1943 - 11.1956 poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I kadencji. 09.1945 - 09.1948 prezes ZG Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Wolność i Demokrację. 09.1948 - 09.1949 prezes ZG Związku Bojowników z Faszyzmem i Najeźdźcą Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację. 09.1949 - 12.1956 prezes ZG ZBoWiD.
Źródło: AAN, Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego, t. os. Franciszka Jóźwiaka, sygn. 8516 [AAN, t. os., sygn. 8516]; IPN BU 2174/3357, k. 4; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 366.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Centralny Warszawa PPR 05-1942 12-1948 AAN, t. os., sygn. 8516; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 366.
Członek sekretariat Komitet Centralny Warszawa PPR 12-1942 08-1944 AAN, t. os., sygn. 8516; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 366.
Komendant Komenda Główna Milicji Obywatelskiej Lublin, Warszawa 15-08-1944 9-03-1949 AAN, t. os., sygn. 8516.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Bezpieczeństwo Publicznego Warszawa 03-1945 03-1949 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 366.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PPR 03-09-1948 15-12-1948 AAN, t. os., sygn. 8516; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 366.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 03-1959 AAN, t. os., sygn. 8516; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 366. T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 366.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 21-10-1956 AAN, t. os., sygn. 8516; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
Prezes Najwyższa Izba Kontroli Warszawa 03-1949 11-1952 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 366.
Członek Rada Państwa Warszawa 09-03-1949 21-11-1952 AAN, t. os., sygn. 8516; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 366.
Przewodniczący Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-09-1949 24-01-1955 AAN, t. os., sygn. 8516.
Minister Ministerstwo Kontroli Państwowej Warszawa 22-11-1952 16-04-1955 AAN, t. os., sygn. 8516; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 191.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 16-04-1955 24-10-1956 AAN, t. os., sygn. 8516; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 175.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Karta E-14/1/72, data zapisu 16.IV.73 r., materiały w Wydz. II Biura "C" MSW Nr: 1065,250/X/49,80,85,89,90,120,101,107,170,147,177 t.1,2,3,4,9,12,15,219,225;373/X; 513/X, 817/X; Szef Sztabu Gł. Gwardii Lud. ("przechodzi" w mater. Spychalskiego , Gomułki). Karta E-14/1, treść zapisu: Jako szeregowiec 1.p.p. Legionów odmówił złożenia przysięgi na wierność państwom centralnym, za co 17.07.1917 został internowany w Szczypiornie. Odznaczony Krzyżem Zasługi. W 1933 r. - wyrok 6 lat pozbawienia wolności za działalność antypaństwową. IPN BU 0298/895 (MSW 1965/X); IPN BU 0298/319 (MSW 250 /X/49); . IPN BU 0298/350 (MSW 250/X/80); IPN BU 0298/354 (MSW 250/X/85); IPN BU 0298/358 (MSW 250/X/89); IPN BU 0298/359 (MSW 250/X/90) IPN BU 0298/484 (MSW 250/X/219); IPN BU 0298/490 (MSW 250/X/225); IPN BU 0298/514 (MSW 373/X); IPN BU 0298/573 (MSW 513/X); IPN BU 0298/633 (MSW 817/X); IPN BU 0298/370 (MSW/X/101); IPN BU 0298/376 (MSW 250/X/107); IPN BU 0298/436 (MSW 250/X/170; IPN BU 0298/415 (MSW 250/X/147); IPN BU 0298/444 (MSW 250/X/177)
Kartoteka osobowa funkcjonariuszy Karta P-17, treść zapisu: data 08.03.1949 r., nr rozkazu R.Sp. MBP nr 1 treść: "Uchwałą Rady Ministrów zwolniony ze stanowiska Komendanta Głównego M.O. i mianowany Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Akta osobowe znajdują się w Centralnym Archiwum MON".