Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Jan
Nazwisko: Pintera
Miejsce urodzenia: Sokołów
Data urodzenia: 26-05-1946
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Meldunki o sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bydgoskim z okresu 01.01.- 31.03.1982. Ww. figuruje w aktach jako osoba przesłuchana 15.02.1982 w sprawie sporządzania i rozpowszechniania ulotek i plakatów "o charakterze antypaństwowym" na terenie Zakładów Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy w okresie od stycznia do marca 1982 przez członków NSZZ "Solidarność". IPN By 077/337 t. 10
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. sporządzania i rozpowszechniania ulotek i plakatów "o charakterze antypaństwowym" na terenie Zakładów Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy w okresie od stycznia do marca 1982 przez członków NSZZ "Solidarność". 15.02.1982 dokonano przeszukania pomieszczeń służbowych ww. IPN By 070/5172 (5691/III)
Akta sądowe Dot. sporządzania i kolportażu ulotek oraz plakatów, których "treść mogłaby wywołać niepokój publiczny" na terenie Zakładów Chemicznych "Organika- Zachem" w Bydgoszczy. Ww. w aktach figuruje jako pracownik ww. zakładu - do 13.12.1981 przewodniczący Wydziałowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność", utrzymujący kontakty z osobami podejrzanymi o wytwarzanie ulotek i plakatów. 15.02.1982 funkcjonariusze KWMO Bydgoszcz przeszukali mieszkanie ww. Tego samego dnia był przesłuchiwany jako świadek w ww. sprawie. IPN By 51/114
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń oraz kary aresztu 16.02.1983. IPN By 674/7
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 02.12.1983 dorejestrowany pod nr. rej. By 22429 do KE "Gruby", który został zarejestrowany 14.07.1983 pod nr. By 21869. Następnie, 22.09.1984, przerejestrowany (wraz z KE "Gruby") do SOS/SOR "Gryf" o nr. rej. By 20546. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 22.09.1984 przerejestrowany z KE "Gruby" do SOS/SOR "Gryf" o nr. rej. By 20546, prowadzonej od 16.06.1982 przez Wydz. V KWMO/WUSW Bydgoszcz, a następnie - od 30.05.1989 - przez Insp. 2 WUSW Bydgoszcz. W 1988 przerejestrowany z zachowaniem nr. rej. By 22429 z SOR "Gryf" do SOS "Wikary". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W 1988 przerejestrowany z SOR "Gryf" do SOS "Wikary", założonej na J. Pinterę z powodu podejrzenia "wrogiej działalności w środowiskach na bazie religijnej". Materiały o sygn. II-7280 zniszczono 25.01.1990. Materiały o sygn. II-7280 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.