Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jan
Nazwisko: Figiel
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 27-03-1948
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. IPN Lu-020/638 (II/10190), materiały dot. Z. Figla zostały wybrakowane.
Akta internowanego Internowany w okresie od 21.06.1982 do 22.07.1982. IPN Lu-23/78
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. nielegalnej działalności w NSZZ "Solidarność" w PKP w Lublinie. IPN Lu-0229/1186 (11544/2 mkf)
Materiały ewidencyjne Zapis na karcie Mkr-2: "W dniu 11 września 1986 r. w Wydziale Śledczym WUSW Lublin ujawnił się w trybie ustawy z dn. 17.07.1986 r. [ustawa o amnestii] Zbigniew Figiel. Podał on, że w latach 1982-1985 kontynuował działalność w »S« poprzez: zbieranie w 1982 roku w Lokomotywowni składek związkowych oraz przyjmowanie do kolportażu ulotek (...)". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 21.03.1989 ze względu na aktywną działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" Węzła PKP w Lublinie. IPN Lu-020/826 (II/11641), IPN Lu-0229/1223 (F-11641/2)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie przez Wydz. II KWMO Lublin wyjazdów do wszystkich krajów świata od 31.07.1982 do odwołania. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej MSW
.