Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Aleksander Henryk
Nazwisko: Gajdek
Miejsce urodzenia: RZESZÓW
Data urodzenia: 02-03-1933
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Kandydat do PZPR od 15.10.1954 r. Członek PZPR od 22.12.1955 r.
Członek Związku Walki Młodych w latach 1947-1948.
Delegat na VI Zjazd PZPR (6-11.12.1971 r.)
Delegat na VII Zjazd PZPR, (8-12.12.1975 r.)
W latach 1972-1980 poseł VI i VII kadencji Sejmu PRL.
Po raz ostatni, jako członek Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR w Rzeszowie, wystąpił w materiałach z posiedzenia plenarnego tego organu z dnia 13.07.1974 r.
Po raz ostatni, jako członek Plenum i Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, wystąpił w materiałach z posiedzenia drugiego wymienionego organu z dnia 12.01.1978 r.
Po raz ostatni, jako członek Plenum i Egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR w w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów", wystąpił w materiałach z posiedzenia drugiego wymienionego organu z dnia 18.10.1979 r.
Źródło: AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 38, k. 225-225v; tamże, 42, k. 223; tamże, 285, k. 1; tamże, 482, k. 105; tamże, KZ PZPR w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów", 32, k. 205v; Archiwum Sejmu RP, Ankieta poselska dot. Aleksandra Gajdka [materiały archiwalne niesygnowane], 28 III 1972 r., b. p.; tamże, Ankieta kandydata na posła dot. Aleksandra Gajdka [materiały archiwalne niesygnowane], 5 III 1976 r., b.p.; Nasi kandydaci na posłów do sejmu PRL, Rzeszów 1972, s. 71-72; Kandydaci na posłów do sejmu PRL. Okręg wyborczy nr 55, Rzeszów 1976, s. 9, 10.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 27-01-1967 AP Rzeszów, Komitet Wojewódzki (KW) PZPR w Rzeszowie, 19, k. 356, 358.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 12-12-1975 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 10236, k. 3; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu, oprac. W. Ciempiel, Warszawa 1983, s.162.
Członek Plenum Komitet Zakładowy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" RZESZÓW PZPR 18-12-1974 AP Rzeszów, Komitet Zakładowy (KZ) PZPR w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów", 9, k. 17.
Członek Egzekutywa Komitet Zakładowy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" RZESZÓW PZPR 18-12-1974 AP Rzeszów, KZ PZPR w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów", 9, k. 17.
Członek Plenum Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 20-02-1975 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 39, k. 246, 247.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 20-02-1975 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 39, k. 239, 240; tamże, 90, k. 8, 9.
.