Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jacek
Nazwisko: Szołomicki
Miejsce urodzenia: Prudnik
Data urodzenia: 13-09-1951
Imię ojca: Dominik
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na podstawie art. 42 dekretu z 12.12.1981 ponieważ posiadał „predyspozycje umożliwiające poderwanie tłumu do działań zagrażających utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w miejscu pracy”. Zwolniony 30.09.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. 2.04.1983 akta przekazano do archiwum. IPN Ka 043/939 (40035/II)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który od 14.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, a od 22.12.1981 w ZK (Oddział dla Internowanych) w Raciborzu. 7.01.1982 przeniesiony został do OO w Jastrzębiu Zdroju, 23.03.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony na okres od 23.07.1982 do 31.07.1982 na podstawie decyzji nr 103/82 o czasowym uchyleniu internowania (zwolnienie przedłużone do 31.08.1982, a następnie do 30.09.1982). Dokumenty ww. najprawdopodobniej przesłano 5.08.1982 do OO w Rzeszowie, a następnie 29.09.1982 do OO w Kielcach. Zwolniony 30.09.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. IPN Ki 45/457 (40/82), IPN Ka 41/79 (34/81)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) Sprawę założono w związku z ujawnieniem 27.01.1982 na terenie Gliwic ulotek zatytułowanych „Biuletyn Informacyjny Solidarność”. Ulotki wzywające m.in. do organizowania pomocy dla internowanych i aresztowanych przymocowane były do balonów wypełnionych gazem „z prostym urządzeniem wyzwalającym”. Celem rozpracowania było ustalenie bezpośrednich wykonawców i kolporterów ulotek oraz udokumentowanie faktów przestępstwa i wszczęcie postępowania przygotowawczego. W ramach SOR prowadzono również rozpracowanie osób zaangażowanych w działalność Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Ww. został zarejestrowany do sprawy 5.07.1983 pod nr 53472. Sprawę zakończono 20.12.1988. Materiały przekazano do archiwum 20.03.1989. IPN Ka 048/504 t.1-8 (43245/II), IPN Ka 0169/1061 j.1-7 (43245/2) mf
.