Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Szymon
Nazwisko: Ślaski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 03-09-1942
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Krzysztof Ślaski pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym jako aktywny działacz „Solidarności”. Z informacji umieszczonych w KE wynika, że był współorganizatorem NSZZ „Solidarność” na terenie Państwowego Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, do 13.12.1981 był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ŚlAM, angażował się w szereg „negatywnych” politycznie inicjatyw, krytykował decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. 26.02.1982 w ramach akcji „Klon” przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. W okresie od 13.01.1983 do 15.11.1985 zastrzeżono ww. wyjazdy do krajów kapitalistycznych i Jugosławii. KE zakończono 14.01.1985, wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej 6.02.1985. Od tego momentu Krzysztof Śląski miał być kontrolowany w ramach sprawy obiektowej krypt. „Medycyna” - akta tej sprawy zostały zniszczone. IPN Ka 048/1497 (41223/II)