Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald Krzysztof
Nazwisko: Myga
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 01-01-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 r. jako osoba występująca „aktywnie przeciwko PZPR” (organizator ZKZ NSZZ „Solidarność” w Zabrzańskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, przewodniczący Komisji Zakładowej, delegat na Walne Zebranie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach). Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania w dniu 23.07.1981 r. IPN Ka 043/840 (39913/II)
Akta internowanego W czasie internowania przebywał najpierw w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Szerokiej, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. IPN Rz 57/275
.