Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad
Nazwisko: Gajewski
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 27-09-1940
Imię ojca: Leon
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Figuruje w wykazie "osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa" ponieważ był "aktywny w czasie strajku i nawoływał do stosowania przemocy wobec członków PZPR". Był członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność" przy FPS "Polmo" w Tczewie, przewodniczącym Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. IPN Gd 003/166 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie woj.gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Figuruje na liście osób internowanych do OO w Strzebielinku, na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta operacyjne Dot. przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Konrad Gajewski figuruje w wykazach sporządzonych przez Wydz. III "A" KWMO Gdańsk: z 17.02.1981 "osób, których na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego państwa powołanie do Ludowego Wojska Polskiego nie jest wskazane", z 23.10.1980 "osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa", z 23.09.1981 "osób do realizacji w I rzucie w sprawie krypt. >Wiosna<" oraz w wykazie Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk z 13.12.1981 osób internowanych z woj. gdańskiego na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO Gdańsk nr 179/81. Materiały zawierają m.in. arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu sporządzony 17.11.1980 przez Wydz. III "A" KWMO Gdańsk oraz opinię z 28.12.1981 o internowanym Konradzie Gajewskim. IPN Gd 0207/10 t.1,IPN Gd 340/2 t.1 (911/2), mat. 911/19 t.3 zniszczone 24.08.1989
Akta operacyjne Akta z meldunkami dziennymi dot. stanu osób internowanych. Konrad Gajewski został internowany 13.12.1981 z powodu aktywnego uczestniczenia w strajkach w FPS "Polmo" w Tczewie w lipcu i sierpniu 1980 oraz pełnienia funkcji przewodniczącego Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 8.02.1982 uchylono internowanie. IPN Gd 0046/365 t.4 (918/4)
Akta internowanego W teczce znajdują się: nakaz zatrzymania, decyzja o internowaniu, decyzja o uchyleniu internowania, karta ambulatoryjna i wykaz udzielonych widzeń. IPN Gd 159/60, IPN Po 161/1
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany jako główny figurant SOS krypt. "Pieniacz". Podejrzewany o wykorzystywanie organizacji społ. do "nielegalnej działalności". Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały nie zachowały się. Materiałów o sygn. II-18094 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 26.03.1984 pod nr 48766 do SOS krypt. "Gracze" z powodu prowadzenia "działalności antysocjalistycznej" w zakładach "Polmo" w Tczewie. Materiały nie zachowały się. Materiałów o sygn. II-18708 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.