Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucjan
Nazwisko: Deniziak
Miejsce urodzenia: Wojtkowice
Data urodzenia: 18-06-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Lucjan Deniziak
urodzony/a 18- 06-1928 Wojtkowice
Imiona rodziców: Józef ZofiaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Dochodzenie od 11.09.1947 prowadzone przez PUBP Bielsk Podlaski (nr 67/47) oraz od 29.09.1947 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku (Pr. 1348/47) przeciwko L. Deniziakowi. Oskarżony o nielegalne posiadanie broni w okresie od kwietnia do września 1947. W toku śledztwa ustalono, że od stycznia do marca 1947 był członkiem oddziału NZW - Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (ujawnił się 20.04.1947), posiadał broń, brał udział m.in. w akcji we wsi Bronka. Sprawę przekazano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku (Sr.691/47). W materiałach znajduje się także informacja o aresztowaniu w/w 26.12.1946 pod zarzutem posiadania broni; zbiegł w czasie rewizji oraz wszczęciu 17.01.1947 sprawy agenturalnej przez Grupę III PUBP Bielsk Podlaski. IPN Bi 015/340 (KSL 5315), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta sądowe Akta sądowe Lucjana Deniziaka zatrzymanego 03.09.1947 za nielegalne posiadanie broni. 21.10.1947 WSR w Białymstoku skazał w/w na 8 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Umieszczony w ZK w Białymstoku, od grudnia 1947 przebywał w ZK Płock. 05.01.1953 postanowieniem WSR w Białymstoku warunkowo zwolniony z reszty odbywania kary. 16.01.1953 opuścił ZK Płock. 23.12.1953 Sąd Wojewódzki w Białymstoku uznał wyrok WSR za nieważny. IPN Bi 212/1771, zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta administracyjne Lucjan Deniziak figuruje w księgach więźniów więzienia w Płocku jako skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku (Sr 691/47) w 21.10.1947 na podstawie art. 4 dekr. z 13.06.1946. Przybył do ZK w Płocku z Białegostoku 17.12.1947. Zwolniony obligatoryjnie 16.01.1953. IPN Ld 7/294, IPN Ld 7/298, IPN Ld 7/299
Akta administracyjne "Książka ewidencyjna ujawnionych członków nielegalnej organizacji z 1947 roku (PUBP w Bielsku Podl.)". Lucjan Deniziak widnieje w niniejszych aktach jako członek (stopień: szeregowy) organizacji "NZW" o pseudonimie "Orzeł", zwerbowany przez "Wydrę" 17.01.1947. Ujawnił się 20.04.1947 w PUBP Bielsk Podlaski i otrzymał zaświadczenie nr 60405. IPN Bi 045/350, zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Charakterystyka Charakterystyka organizacji pn. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Lucjan Deniziak figuruje w kwestionariuszu na członka oddziału "Wydry" NZW sporządzonym 22.09.1981 jako działacz organizacji od stycznia 1947, w oddziale "Wydry", posiadający broń i uczestniczący w akcji we wsi Bronka. IPN Bi 019/118/4 (2/56)
Charakterystyka Charakterystyka nr 82 dot. Komendy Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. "Chrobry" XV. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy w/w sporządzony 17.03.1984. Lucjan Deniziak, ps. "Orzeł"/"Orzech" wchodził w skład patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Okręgu NZW krypt. "Chrobry" XV, działającego na terenie pow. Bielsk Podlaski oraz Wysokie Mazowieckie. Posiadał broń, brał udział w akcji we wsi Bronka, 20.04.1947 ujawnił się w PUBP Bielsk Podlaski, ale nie zdał broni. 03.09.1947 zatrzymany za nielegalne posiadanie broni. Za powyższe skazany 21.10.1947 przez WSR Białystok na 8 lat więzienia. IPN Bi 019/111/3 (2/50)
Teczka zagadnieniowa Zbiór dokumentów dot. przejawów "wrogiej działalności" podziemia niepodległościowego na terenie woj. białostockiego. Lucjan Deniziak występuje w "Wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych" sporządzonym 02.06.1947 przez szefa PUBP Bielsk Podlaski. IPN Bi 011/4/1/ (85/IV)
.