Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Jedliński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-01-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Oświadczenie z ujawnienia z 29.03.1947. Jedliński Jerzy, członek AK na terenie Kielc, ujawnił się przed komisją WUBP w Gdańsku. IPN Gd 0027/78 (805/II)
Akta kontrolne śledztwa Jerzy Jedliński były członek AK - grupa "Bojówka Miejska", w październiku 1945 zbiegł do Niemiec Zachodnich, następnie do Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech, gdzie wstąpił do armii gen. Andersa. Po powrocie do kraju w 1947 ujawnił się przed komisją amnestyjną. 20.03.1952 został zatrzymany w Szczecinie przez SB jako podejrzany o powiązania z "antypaństwowym ośrodkiem kierowanym przez biskupa Kaczmarka". Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 24.11.1953 śledztwo przeciwko Jerzemu Jedlińskiemu umorzono na podstawie amnestii z dn. 22.02.1947. Akta operacyjne dot. w/w sprawy, prowadzone przez Wydz. I Dep. III MBP, złożone 13.06.1957 w archiwum pod nr archiw. 31589/II skomasowano 05.07.1973 do nr 4950/III. Z akt o sygn. 4950/III 08.06.1978 wykonano mikrofilm o nr 2663/3. Akta 4950/III zniszczono 08.1985. IPN BU 01251/155 (mkf 2663/3)
Akta kontrolne śledztwa Materiały śledcze w sprawie członków AK na terenie Kielc. Jerzy Jedliński pseud. "Jur" przechodzi w aktach sprawy ze względu na namówienie do wstąpienia do AK i odebranie od wstępującego przysięgi. IPN Ki 013/731 (919/III)
Teczka Zagadnieniowa Zarejestrowany 27.04.1970 do teczki zagadnieniowej krypt. "Zachód" pod nr 6809. W dn. 02.09.1970 przerejestrowany do nr 7040/70. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna w ramach KE założonego w związku z utrzymywaniem kontaktów z osobami zamieszkałymi w RFN i Austrii. Kontroli zaniechano z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Materiały zniszczono 10.10.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 55/89. Materiały o sygn. II-2608 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta administracyjne Materiały zawierają plany pracy Referatu SB w Sławnie za lata 1968-1971. W planach zalecano poddać Jerzego Jedlińskiego kontroli w celu sprawdzenia kontaktów z obywatelami obcych państw. W tym celu planowano założenie KE. Kwestionariusz założono w 1970 r. W materiałach znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej. IPN Sz 00103/202 (279/IV) t. 13-18
Akta osoby zabezpieczonej [Zab.] Zarejestrowany 7.07.1987 przez Wydz. XI Dep. I MSW w kategorii "zabezpieczenie". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno - ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do państw kapitalistycznych i socjalistycznych w okresie 01.05.1971-01.05.1973, zastrzeżenie do WKŚ w okresie 17.07.1984-17.07.1987. IPN 642/18351 (EAPU 018351)
.