Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Zemke
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 28-10-1946
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandydat na TW [kTW]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 15.10.1980 zarejestrowany w kategorii kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW] przez Wydz. II KWMO w Elblągu, 27.10.1982 przerejestrowany do SOS krypt. "Działacz" dotyczącej podejrzenia o kontakty ze służbami specjalnymi RFN. 21.12.1983 sprawę przekazano do prowadzenia Wydz. III KWMO w Elblągu. 9.01.1984 SOS przerejestrowano na SOR krypt. "Szofer". Sprawę zakończono 30.03.1987. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczące Ryszarda Zemke, oskarżonego o rozpowszechnianie 9.02.1983 na terenie Fabryki Domów Elbląskiego Kombinatu Budowlanego ulotek pt. "Zwyciężymy", sygnowanych przez Region Elbląski NSZZ "Solidarność", zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Tymczasowo aresztowany w Elblągu 9.02.1983. Akt oskarżenie sporządzono 6.05.1983. Sprawę skierowano do sądu 21.05.1983. 26.07.1983 Sąd Rejonowy w Elblągu sprawę umorzył na mocy ustawy amnestyjnej. Materiały złożono do archiwum 14.03.1984 pod sygn. 106/III. IPN Gd 011/61 (106/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Przewrotny" z powodu wspierania osób prowadzących "wrogą działalność polityczną" i represjonowanych za tę działalność oraz ich rodzin. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1020/II wybrakowano. Materiałów o sygn. 1020/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Osoba Zabezpieczona[OZ]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 11.03.1986 zarejestrowany pod nr 9609 przez Wydz. V WUSW w Elblągu w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Następnie pod tym samym numerem od 15.05.1986 kontrolowany operacyjnie przez Wydz. III WUSW w Elblągu w ramach KE krypt. "Neofita" z powodu "działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-polityczny". 10.12.1986 przerejestrowany do SOR krypt. "Komisja" nr rej. 10155 prowadzonej od 3.11.1986 do 22.01.1990 przez Wydz. III WUSW w Elblągu. Rozpracowywanie ww. w ramach SOR krypt. "Komisja" zakończono 20.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.