Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert
Nazwisko: Kwiatek
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 02-09-1971
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soba] Z[abezpieczona]. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotycząca Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego oraz nielegalnego pisma pt. "Homek" i ulotek sygnowanych przez ww. organizację. Robert Kwiatek figuruje jako aktywny i czołowy działacz Federacji Młodzieży Walczącej. 07.10.1989 uczestniczył w happeningu zorganizowanym w Gdańsku przez FMW pod hasłem: "Dzień Milicjanta". W trakcie happeningu kolportowane były ulotki "Do narodu", "Czas Młodych - Niezależne Pismo Unii Młodzieży Szkolnej". IPN Gd 0027/3842 t. 14 (19960/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dot. rozpracowywania młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska o nazwie "Federacja Młodzieży Walczącej". Jej członkowie kolportowali "nielegalne" wydawnictwa oraz organizowali happeningi. 01.1985 przerejestrowano SOS na SOR. Robert Kwiatek należał do "najaktywniejszych osób działających w ramach FMW Gdańsk", m.in. brał udział w wypracowaniu działań poszczególnych ogniw FMW i Międzyszkolnego Komitetu Obrony. IPN Gd 0027/3839 t. 3 (19956/II)
Akta prokuratorskie Korespondencja dot. spraw o wykroczenia z art. 52 a Kodeksu Wykroczeń 1988-1989. Robert Kwiatek 18.06.1988 został zatrzymany podczas "malowania napisu na szczytowej ścianie bloku mieszkalnego", w czasie przeszukania u ww. odnaleziono m.in. ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do rad narodowych, szablon do wykonania napisów- "Bojkot Wyborów FMW". Wypuszczony po 24 h. IPN Gd 77/14 t. 3
Akta sądowe Kwiatek Robert został zatrzymany 18.06.1988 na 24 h. Powód: ww. "malował na ścianie bloku napis o treści prawdopodobnie >Solidarność<" oraz podczas przeszukania u ww. odnaleziono m.in. ulotki nawołujące do bojkotu wyborów, szablon do wykonania napisów- "Bojkot Wyborów FMW". Sprawę umorzono ze względu za niepełnoletność i niekaralność w przeszłości. IPN Gd 329/1
.