Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Zabża
Nazwisko rodowe: Misiołek
Miejsce urodzenia: Rawa Mazowiecka
Data urodzenia: 29-09-1942
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Z pozyskania kandydata zrezygnowano z powodu "braku możliwości operacyjnych". Materiałów o sygn. 17750/I-k brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Teresa Zabża występuje w materiałach jako pracownik MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku oraz Zarządu Regionu Gdańsk. IPN Gd 003/166 t. 8 (IV-185)
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ww. występuje w materiałach. Była pracownikiem zespołu tłumaczy przy MKZ NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/176 (IV-200)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Dot. śledztwa w sprawie "działalności w Gdańsku w styczniu i lutym 1985 nielegalnego związku pn. >Tymczasowa Komisja Koordynacyjna< oraz czynienia przez osoby nim kierujące przygotowań do ogólnopolskiego strajku protestacyjnego w dniu 28.02.1985". Teresa Zabża występuje w aktach w charakterze świadka w powyższej sprawie. Była przesłuchiwana 8.03.1985 przez funkcjonariusza WUSW Gdańsk. IPN Gd 77/12 t. 1
Materiały ewidencyjne Odnotowana w kartotece Wydz. "B" WUSW Gdańsk 11.07.1985 oraz 24.11.1988 jako osoba kontaktująca się z obywatelem francuskim objętym obserwacją przez Wydz. "B" WUSW Gdańsk. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe Odmowy wydania paszportu do Francji w 1984 i 1987 oraz do Portugalii i Włoch w 1988. Zastrzeżenia wyjazdów (nr Z/a/a/84 i nr Z 01912/86/a) do "wszystkich krajów świata" (WKŚ) zostały wniesione przez Inspektorat 2 KWMO w Gdańsku. Powód: była współpracownikiem Lecha Wałęsy przez co "mogłaby być wykorzystana przez L.Wałęsę jako łącznik ze strukturami >Solidarności< na Zachodzie". IPN Gd 219G/4513 (EAGD 52899)
.