Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Waldemar
Nazwisko: Walendziak
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 28-11-1962
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta śledztwa w sprawie "redagowania i kolportowania na terenie Trójmiasta oraz przesyłania za granicę pism zawierających fałszywe wiadomości" dotyczące PRL. Służba Bezpieczeństwa 21.02.1980 dokonała przeszukania mieszkania Wiesława Walendziaka w sprawie "sporządzania i przechowywania dokumentów i pism mających związek z przestępstwem". Nie odnaleziono żadnych przedmiotów świadczących o "wrogiej działalności". 22.02.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła śledztwo (4 Ds 60/78) na mocy dekretu z 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/1 t. 2; IPN Gd 286/2 t. 4
Akta prokuratorskie W aktach prokuratorskich dotyczących rozpowszechniania w 1978 na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL" figuruje Wiesław Walendziak. Ww. został zatrzymany 21.02.1980 i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB w KWMO Gdańsk. 27.02.1980 złożył zażalenie do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku na zachowanie przesłuchujących go funkcjonariuszy- "szantażem i groźbą względem mnie i mojej rodziny, usiłowano nakłonić mnie do współpracy ze służbą bezpieczeństwa". IPN Gd 321/70 t. 2
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na grupę studentów Uniwersytetu Gdańskiego kolportujących "nielegalne wydawnictwa". Przygotowywali oni pismo pt. "Gryps", które miało być kolportowane w środowiskach akademickich Trójmiasta. 16.03.1984 u W. Walendziaka przeszukano mieszkanie, w wyniku którego zarekwirowano "nielegalne wydawnictwa". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19618/II zniszczono protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN Gd 013/243 (8706/III)
Akta kontrolne śledztwa W aktach dotyczących redagowania, druku i kolportażu "pism antypaństwowych" figuruje Wiesław Walendziak. Student UG, aktywny działacz samorządu studenckiego, organizował wykłady, imprezy o charakterze politycznym. Zajmował się kolportażem "nielegalnych wydawnictw". 16.03.1984 przeszukano mieszkanie oraz przesłuchano ww. w sprawie 8/84. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 17.03.1984 materiały dot. Wiesława Walendziaka wyłączono do odrębnego postępowania. Postanowieniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska (156/85) z 23.01.1985 postępowanie wobec ww. zostało umorzone. Nielegalne wydawnictwa zakwestionowane w trakcie przeszukania mieszkania ww. 16.03.1984 zniszczono komisyjnie w dn. 03.04.1985 na podstawie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska z 23.01.1985. W materiałach znajduje się informacja, że ww. był kontrolowany w ramach SOS krypt. "Promień". IPN Gd 013/243 (8706/III)
Akta prokuratorskie W aktach podręcznych prokuratora dot. redagowania, druku i kolportażu "pism antypaństwowych" figuruje Wiesław Walendziak. W związku ze śledztwem w sprawie 8/84 16.03.1984 przeszukano mieszkanie oraz zebrano materiały świadczące "o prowadzeniu przestępczej działalności polegającej na drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw" przez ww. Akta dot. W. Walendziaka wyłączono do odrębnego postępowania. IPN Gd 68/7
Akta administracyjne Materiały wydziałowe wykorzystane do analiz kontrwywiadowczych woj. gdańskiego. Wiesław Walendziak figuruje w aktach jako student IV roku historii UG, sympatyk RMP, działacz b. NZS. W 1984 zorganizował spotkanie na UG na temat "Oblicze współczesne patriotyzmu". IPN Gd 0046/369 t. 2 (940/16)
.