Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Tadeusz
Nazwisko: Wodyk
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 28-06-1946
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Wiesław Wodyk, wiceprzewodniczący prezydium KZ NSZZ "Solidarność" Zarządu Portu Gdynia figuruje w wykazie osób wytypowanych do rozmów operacyjnych przez Wydz. III "A" KW MO Gdańsk oraz w wykazie osób przewidzianych do internowania. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (911/2), IPN Gd 340/2 t. 1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Wiesław Wodyk zarejestrowany 27.04.1982 przez Wydz. V KWMO Gdańsk pod nr 43540 do SOR krypt. "Posucha" prowadzonej w okresie 27.08.1980-29.04.1982 z powodu przerwy w pracy. Materiały złożono do archiwum pod sygn. II-18062 po "poinf[ormowaniu] władz polit. i administracyjnych". Materiałów o sygn. II-18062 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Osoba Zabepieczona [OZ] Zabezpieczenie operacyjne Wiesława Wodyka. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dokumentacja ewidencyjna Obserwowany w związku z kontaktem w dn. 30.11.1989 z dyplomatą USA ps. "Ajax-87". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.