Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joachim Jan
Nazwisko: Regenbrecht
Miejsce urodzenia: Czysta Woda
Data urodzenia: 23-06-1930
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Małgorzata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Akta w sprawie J. Regenbrechta oskarżonego o szerzenie "wrogiej agitacji" przeciwko ustrojowi Polski Ludowej wśród żołnierzy JW nr 2735 w Warszawie. Objęty postępowaniem prowadzonym od 11 do 20.11.1952 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie (Pg.288/52) i tymczasowo aresztowany. 22.11.1952 sporządzono akt oskarżenia. 16.12.1952 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie na karę 6 lat pozbawienia wolności zmniejszoną, na mocy amnestii z 22.11.1952, do 4 lat oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych i przepadek całego mienia. 20.05.1955 warunkowo zwolniony przez WSO z dalszego odbywania kary. 12.05.1956 WSO w Warszawie, na mocy amnestii z 27.04.1956, postanowił darować w całości karę orzeczoną 16.12.1952. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie, uwzględniając wniosek rewizyjny prokuratora, 29.04.1959 postanowił uchylić wyrok i umorzyć postępowanie karne przeciwko ww. z braku dostatecznych dowodów winy i braku cech przestępstwa. IPN BU 942/97 (118/91/362)
Akta sądowe Akta w sprawie odszkodowania za niesłuszne skazanie i przebywanie w więzieniu w okresie 31.10.1952 -04.06.1955. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.12.1952, po zastosowaniu amnestii z 22.11.1952, na karę 4 lat pozbawienia wolności. Przebywał w więzieniu przez okres 31 miesięcy, najpierw w więzieniu karno-śledczym Warszawa III, od 03.02.1955 w więzieniu Sosnowiec-Radosna, od 10.02.1955 w Obozie Pracy Knurów. Zwolniony z więzienia 04.06.1955. IPN BU 942/3075 (118/91/3386)
Akta paszportowe Dziewięciokrotna odmowa wydania paszportu na pobyt stały do RFN w latach 1982-1986 oraz na wyjazd do Francji w 1987. Negatywną decyzję motywowano względami rodzinnymi. IPN Gd 645/119020 (EAGD 119020)
.