Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Bolesław
Nazwisko: Ornowski
Miejsce urodzenia: Mierzeszyn
Data urodzenia: 25-06-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczące m.in. Władysława Ornowskiego, podejrzanego o zorganizowanie i kierowanie w okresie 22.08-02.09.1988 nielegalnym strajkiem w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku. W/w wchodził w skład Komitetu Strajkowego. 15.12.1988 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła umorzyć śledztwo w części dot. między innymi w/w. IPN Gd 013/275 (8757/III)
Akta prokuratorskie Akta sprawy dot. "kierowania zaistniałym w dniu 22 sierpnia 1988 r. w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku strajkiem zorganizowanym wbrew postanowieniom ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych". 24.11.1988 przesłuchano ww. i postawiono mu zarzut organizacji i kierowania strajkiem. 15.12.1988 prokurator umorzył śledztwo wobec części oskarżonych, m.in. W. Ornowskiego uznając, iż popełniony przez nich czyn "nie stanowi przestępstwa z powodu jego znikomego społecznego niebezpieczeństwa". IPN Gd 73/7/1-3
Akta paszportowe Akta Władysława Ornowskiego. Na podstawie decyzji Zastępcy Naczelnika Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku z 08.12.1988 unieważniono paszport, co uniemożliwiło w/w wyjazd do Libii. Powyższą decyzję motywowano toczącym się postępowaniem przygotowawczym wszczętym przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. EAGD 645701
Osoba Zabepieczona [OZ] Zabezpieczenie operacyjne Władysława Ornowskiego. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.