Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Sosnowska
Nazwisko rodowe: Klisz
Miejsce urodzenia: Sianki
Data urodzenia: 26-12-1928
Imię ojca: Karol
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta dotyczą nielegalnej organizacji o nazwie "Europejska Armia Podziemna" działającej na terenie woj. szczecińskiego. Maria Klisz występuje w nich jako jedna z głównych podejrzanych: inwigilowana za przynależność do organizacji, kolportaż nielegalnych ulotek antyrządowych i antyradzieckich oraz werbowanie nowych członków do E.A.P. IPN Sz 00101/50 t.1-2 (274/III)
Akta śledcze Akta dotyczą m.in. Marii Klisz, która była inwigilowana w związku z przynależnością do nielegalnej organizacji występującej pod nazwą "Europejska Armia Podziemna" (E.A.P.). Organizacja ta działała w latach 1948-1949 na terenie woj. szczecińskiego i prowadziła "wrogą" działalność, która "przejawiała się w rozsiewaniu szeptanej propagandy, kolportowaniu ulotek antyrządowych i antyradzieckich". 17.05.1949 Maria Klisz została aresztowana przez PUBP w Szczecinku, 17.06.1949 sprawę przekazano do WUBP w Szczecinie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z 15.12.1949 skazana na 5 lat więzienia. IPN Sz 006/94 (981/III) t.1-5
Akta administracyjne Materiały zawierają sprawozdania i statystyki z działalności Referatu Śledczego PUBP w Szczecinku, w tym m.in. dotyczące rozpracowania agenturalnego o krypt. "S-03" założonego na nielegalną organizację o nazwie "Europejska Armia Podziemna", działającą w latach 1948-1949 na terenie woj. szczecińskiego. W sprawozdaniach figuruje także Maria Klisz. IPN Sz 00103/203 t. 3 (280/IV)
Akta sądowe Akta dotyczą osób oskarżonych o działalność w "Europejskiej Armii Podziemnej"- nielegalnej organizacji działającej w latach 1948-1949 na terenie woj. szczecińskiego. Maria Klisz figuruje w zeznaniach oskarżonych i świadków. IPN Sz 62/369
Akta sądowe Sprawa dotyczy przynależności i działalności w nielegalnej organizacji o nazwie "Europejska Armia Podziemna", której celem było "obalenie istniejącej władzy ludowej w Polsce". Maria Klisz, oskarżona przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Szczecinie (Pr. 553/49), została skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z 15.12.1949 na karę 5 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich na 1 rok oraz przepadek mienia. 21.12.1949 obrońca M.Klisz złożył skargę rewizyjną na wyrok WSR w Szczecinie. 28.03.1950 Najwyższy Sąd Wojskowy pozostawił wyrok WSR bez zmian. 07.01.1952 decyzją WPR w Szczecinie zwolniona warunkowo z więzienia w Grudziądzu. IPN Sz 187/188-192; zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Charakterystyka Charakterystyka grupy o nazwie "Europejska Armia Podziemna". Grupa działała od października 1948 do maja 1949 na terenie woj. szczecińskiego, a także w mniejszym stopniu na terenie województw wrocławskiego i poznańskiego. Celem grupy było "obalenie istniejącej władzy ludowej w Polsce". Jednym z członków grupy była Maria Klisz. IPN Sz 008/676 (1288/IV)
Charakterystyka Charakterystyka nielegalnej organizacji pn. "Europejska Armia Podziemna". Marii Sosnowskiej z d. Klisz dotyczy kwestionariusz osobowy z 26.04.1974 oraz notatka informacyjna Wydz. "C" KWMO w Szczecinie do Wydz. II KWMO Koszalin z 10.09.1976, w której ww. występuje jako członkini E.A.P. zamieszkała na terenie woj. koszalińskiego. IPN Sz 00103/354 (492/ADM)
.