Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Andrzej
Nazwisko: Adamczak
Miejsce urodzenia: Krotoszyn
Data urodzenia: 12-10-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawdzany w związku z "działalnością antypaństwową naruszającą porządek prawno-polityczny" na terenie szkół Trójmiasta. 02.09.1986 przerejestrowany z SOS i objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Fanatyk". Kontrolę zakończono 24.01.1990, materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Akta operacyjne Dokumenty operacyjne przysłane z Wydz. III oraz Wydz. III-1 KWMO/WUSW w Gdańsku i gromadzone przez Wydz. I Dep. III MSW w tym m.in. "Kierunkowy plan działań operacyjnych zmierzających do rozpracowania nielegalnych struktur w środowisku młodzieży akademickiej i szkół ponadpodstawowych ochranianych przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku" z listopada 1985 dotyczący m.in. SOS krypt. "Fanatyk" nr rej. 52241 założonej w związku z podejrzeniem zaangażowania w działalność nielegalnych ugrupowań o charakterze "antypaństwowym" oraz prowadzenia nielegalnej działalności wydawniczej. W sprawie wykorzystano informacje od TW pseud. "Róża" i TW pseud. "Kolor". IPN BU 01232/39 (579/5/34)
.