Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Jan
Nazwisko: Dunin
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 10-01-1959
Imię ojca: Józef
Imię matki: Ryszarda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem w sprawie sporządzania "nielegalnych napisów lżących PZPR w miejscach publicznych". Materiały złożono do archiwum pod sygn. III-8111. Materiałów o sygn. III-8111 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratora przeciwko Włodzimierzowi Duninowi, który w okresie od lutego do marca 1982 wykonał około 80 napisów o treści "Precz z PZPR" w środkach komunikacji miejskiej ZKM w Gdyni. 15.04.1982 sporządzono akt oskarżenia. Został skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (III K-88/82) 20.09.1982 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Od 02.04.1982 przebywał w areszcie, zwolniony został 20.09.1982. IPN Gd 267/7505 (3771/85/229)
Akta sądowe Rewizja od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 20.09.1982 (III K 88/82) skazującego Włodzimierza Dunina za wykonanie napisów "Precz z PZPR" w środkach komunikacji miejskiej na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i zapłatę grzywny na rzecz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdańsku- Zakład Komunikacji Miejski w Gdyni tytułem odszkodowania za zniszczone mienie. Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z 29.12.1982 podwyższył ww. karę pozbawienia wolności do 2 lat. IPN BU 754/211
Akta penitencjarne Akta aresztowanego Włodzimierza Dunina, oskarżonego o to, że w okresie od lutego do marca 1982 w Gdyni publicznie "poniżał ustrój i naczelne organy PRL" w ten sposób, że będąc członkiem zawieszonego w działalności związku zawodowego NSZZ "Solidarność" wykonał flamastrem "nie mniej niż 80 napisów >Precz z PZPR< w środkach komunikacji miejskiej WPK w Gdyni". W/w pozostawał w areszcie od 02.04.1982. IPN Gd 161/77 (38/845)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W dn. 2.01.1986 zarejestrowany jako kandydat na TW. Materiały zniszczono w 1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dokumentacja ewidencyjna Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku wniósł ww. zastrzeżenie nr Z-8073/82 wyjazdów do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie 25.09.1982-25.09.1984. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.