Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Litecki
Miejsce urodzenia: Dżurów (ZSRR)
Data urodzenia: 01-08-1934
Imię ojca: Tymoteusz
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany do sprawy pod numerem 6741 w dn. 24.03.1970. Podejrzewany o działalność wywiadowczą na rzecz Szwecji. Materiały zniszczono 10.10.1989. Mat. o sygn. 2868/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta paszportowe W aktach znajduje sie zastrzeżenie wyjazdu nr Z-I-74/EAKo do WKŚ obowiązujące od 10.07.1972 do 10.07.1974, wniesione przez Wydz. II KWMO w Koszalinie w związku z toczącą się SOS krypt. "Wspólnicy". EAKo 3410
.