Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rafael
Nazwisko: Budzbon
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 10-07-1961
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta w sprawie kolportowania i przechowywania "nielegalnych" wydawnictw na terenie Bydgoszczy. 18.03.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy wszczęła śledztwo w trybie doraźnym. 17.03.1982 ww. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem z 18.03.1982 jako podejrzany o to, że "po 13 grudnia 1981 r. do dnia 17 marca 1982 na terenie Bydgoszczy w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządzał i rozpowszechniał nagrania dźwiękowe i ulotki zawierające (...) fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" oraz o to, że w miesiącu lutym i marcu 1982 w Bydgoszczy wziął udział w związku, "którego istnienie, zasady organizacyjne oraz cel miały pozostać tajemnicą państwową". Tymczasowe aresztowanie uchylono postanowieniem z 14.06.1982. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 18.06.1982 śledztwo umorzono w stosunku do ww. ze względu na "znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa". IPN By 216/36-39
Akta tymczasowo aresztowanego Rafael Budzbon tymczasowo aresztowany w okresie 18.03.1982-15.06.1982 w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu postanowieniem z 18.03.1982 Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg. Śl. II-80/82). Od 10.05.1982 do 14.05.1982 ww. podjął protest głodowy z powodu braku zezwolenia na widzenie z rodziną. Karany dyscyplinarnie. 14.06.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy wydała postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec ww. ze względu na zakończenie postępowania. IPN By 233/84 (38/312)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy aktywnego udziału Rafaela Budzbona w kontrpochodzie 1-majowym w 1983 w rejonie Bazyliki św. Wincentego a'Paulo w Bydgoszczy. Ww. niósł flagę z napisem "Solidarność", wznosił okrzyki "Solidarność", "Lech Wałęsa". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 6134/II zniszczono. Materiałów o sygn. 6134/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolno-dochodzeniowe Akta przeciwko m.in. Rafaelowi Budzbonowi dotyczące zorganizowania nielegalnego pochodu 01.05.1983, co "mogło doprowadzić do poważnego naruszenia ładu i porządku publicznego". 02.05.1983 przeszukano mieszkanie ww. 09.05.1983 zatrzymany i przesłuchany. Na wniosek Wydz. Śledczego KWMO Bydgoszcz w okresie 15.06.1983-15.06.1985 zastrzeżono wyjazdy do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] na podst. art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17.06.1959 o paszportach. Materiały złożono do archiwum 18.01.1984 pod sygn. 5715/III. IPN By 070/5183 (5715/III)
Akta prokuratorskie Akta dotyczące zorganizowania nielegalnego pochodu 01.05.1983, czyli popełnienia przestępstwa z art. 282 a k.k. Dochodzenie wszczął 01.05.1983 Wydz. Śledczy KWMO/WUSW w Bydgoszczy. R. Budzbon podejrzany o uczestnictwo w "nielegalnej" demonstracji i wznoszenie okrzyków "Solidarność", "Wałęsa" oraz niesienie flagi "Solidarności". Tymczasowo aresztowany 10.05.1983 i umieszczony w Areszcie Śledczym KWMO w Bydgoszczy, a od 25.05.1983 w Zakładzie Karnym w Koronowie. 25.07.1983 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy wydała postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego wobec ww. w związku z ustawą o amnestii z 21.07.1983, a 26.07.1983 nakazała zwolnienie z ZK Koronowo. IPN By 99/8-10
Akta tymczasowo aresztowanego 25.05.1983 Rafael Budzbon tymczasowo aresztowany postanowieniem z 10.05.1983 Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (Ds. 34/83) w ZK w Koronowie. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z 25.07.1983 uchylono tymczasowe aresztowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN By 193/306 (39/170)
Akta administracyjne Meldunki o sytuacji polityczno-operacyjnej w woj.bydgoskim za okres 01.05-31.08.1983. Rafael Budzbon przechodzi w aktach jako były wiceprzewodniczący zdelegalizowanego Związku Młodzieży Demokratycznej. Ww. został zatrzymany 09.05.1983 w areszcie KW MO w Bydgoszczy na 48 godzin jako uczestnik nielegalnej demonstracji, która odbyła się 01.05.1983 przy Bazylice św. Wincentego a' Paulo w Bydgoszczy. IPN By 077/337 t. 15 (101/15)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Rafael Budzbon był działaczem ruchu "Wolność i Pokój" na terenie Bydgoszczy. Przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy 29.03.1988 toczyła się rozprawa przeciwko ww. z powodu uchylania się od obowiązku służby wojskowej. Wydz. III WUSW w Bydgoszczy powiadomił pozostałe Wydz. III WUSW z terenu całego kraju o powyższej rozprawie i wystosował prośbę o uniemożliwienie wyjazdu osób związanych z ruchem "Wolność i Pokój" na rozprawę z pozostałych terenów. Rafael Budzbon został zwolniony z aresztu 21.07.1988 na mocy ustawy z 13.07.1988. IPN Gd 0027/3842 t. 9-10 (19960/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przechodzi w sprawie dotyczącej kolportażu pisma pt. "Spod Ławki" sygnowanego przez "Federację Młodzieży Walczącej (FMW)" w Bydgoszczy. Rafael Budzbon był uczestnikiem happeningu pt. "Pierwszy dzień wiosny" zorganizowanego 21.03.1989 w Bydgoszczy przez FMW. Sprawę zakończono ze względu na "spadek aktywności ruchu Federacja Młodzieży Walczącej". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 7392/II. IPN By 044/1715 t. 1 (II/7392)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Ww. zbierał podpisy pod petycją w spr. zwolnienia z aresztu studentów [Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy] tymczasowo aresztowanych za produkcję i kolportaż nielegalnych wydawnictw. O działalności i postawie figuranta zostały poinformowane władze administracyjne uczelni". Materiały skomasowano i złożono do archiwum pod sygn.6134/II. Materiałów o sygn. 6134/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 05.02.1988 pod nr 27549 do sprawy krypt. "Zecer", 13.03.1987 przemianowanej z SOS na SOR, nr rej. 25223, w związku z podejrzeniem o "działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-publiczny". Materiały archiwalne zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta w sprawie postępowania prowadzonego wobec ww. przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy od 9 do 14.03.1988 "o trwałe uchylenie się od odbycia służby w obronie cywilnej z motywów pseudopacyfistycznych". 9.03.1988 tymczasowo aresztowany. 14.03.1988 sporządzono akt oskarżenia: "mając obowiązek (...) do stawienia się w dniu 10.02.1988 w Oddziale Obrony Cywilnej 40-3 w Policach celem odbycia uzasadnionej służby w Obronie Cywilnej nie uczynił tego w zamiarze trwałego uchylenia się od tej służby". 18.04.1988 skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Eo 32/80) na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN BU 1207/194
Akta prokuratorskie Rewizja od wyroku Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Eo 32/80) z 18.04.1988 wniesiona przez skazanego. Sąd Najwyższy w Warszawie postanowieniem z 21.06.1988 utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. IPN BU 1209/231
Akta prokuratorskie Materiały dotyczą skorzystania z prawa łaski przez Radę Państwa w stosunku do R. Budzbona skazanego wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 8.08.1988 Rada Państwa darowała ww. resztę kary więzienia. W aktach znajduje się zarządzenie z 20.07.1988 skierowane do Naczelnika Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w sprawie niezwłocznego zwolnienia R. Budzbona. IPN BU 1209/2332
Akta paszportowe W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr ZT-213/83 do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie 15.06.1983-15.06.1985 wydane przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym dotyczącym ww. 04.04.1985 Wydz. III WUSW Bydgoszcz wnioskował o wypożyczenie akt paszportowych dotyczących ww. IPN By 178/1739 (EABy 53933)
.