Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Edward
Nazwisko: Wenderlich
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 14-10-1948
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Hanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Jarosław Wenderlich figuruje w wykazie delegacji bydgoskiej na I Zjazd NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166 t. 24 (185/IV)
Akta prokuratorskie Sprawa dotycząca wydarzeń w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981 podczas VI sesji WRN- przedstawiciele MZK NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy nie chcieli dobrowolnie opuścić sali obrad. W/w figuruje jako członek Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy, rzecznik prasowy i doradca prawny MKZ. 1 i 2.04.1981 przesłuchiwany w charakterze świadka. IPN By 99/50 t. 2
Akta administracyjne Materiały dot. zajść związanych z VI sesją WRN w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981 prowadzone przez Wydz. Śledczy KW MO Bydgoszcz. W/w figuruje jako rzecznik prasowy MKZ NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy, przeprowadzał rozmowy z członkami "Solidarności", w celu "pouczenia na jakie tematy nie należy zeznawać" SB. IPN By 077/598 t. 2 (70/14)
Akta administracyjne Meldunki o sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bydgoskim. Ww. przechodzi w meldunkach z 19.03.1981, 23.03.1981, 24.03.1981 i 25.03.1981 jako rzecznik prasowy bydgoskiego MKZ NSZZ "Solidarność", który relacjonował przebieg sesji z 19.03.1981 w WRN w Bydgoszczy. IPN By 077/337 t. 4 (101/4)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/SOS Jarosław Wenderlich, aktywny działacz NSZZ RI "Solidarność", zarejestrowany 11.02.1982 do SOS/SOR krypt. "Organizacja" nr rej. 19825 prowadzonej od 29.12.1981 do 28.06.1983 przez Wydz. V KWMO w Bydgoszczy dotyczącej nielegalnej organizacji Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność" - Region Bydgoszcz. W dn. 20.01.1983 zmieniono rejestrację na SOS krypt. "Lis". Powodem zakończenia sprawy było zaprzestanie "wrogiej" działalności. Materiały dot. SOS/SOR krypt. "Organizacja" złożone do archiwum pod sygn. 6088/II zniszczono. Materiały dot. SOS krypt. "Lis" złożone do archiwum pod sygn. 6763/II zniszczono. Materiałów o sygn. 6763/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca "handlu na terenie woj. bydgoskiego". Jarosław Wenderlich 10.11.1986 zarejestrowany pod nr 26361 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy do SO krypt. "Zaopatrzenie" nr rej. 18311 prowadzonej w okresie od 6.12.1979 do 20.02.1990, został wyrejestrowany 25.01.1990. Materiały dotyczące SO krypt. "Zaopatrzenie" złożono do archiwum pod sygn. 1429/IV i zniszczono. Materiałów o sygn. 1429/IV brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta w sprawie podejrzanych o "działalność w nielegalnej strukturze rozwiązanego związku >Solidarność< i rozpowszechnianie, sporządzanie, gromadzenie, przechowywanie, przewożenie pism, druków, nagrań lub filmów mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy mogące osłabić gotowość obronną PRL". J. Wenderlich, redaktor naczelny biuletynu i doradca prawny NSZZ "Solidarność" był przesłuchiwany w sprawie w charakterze świadka. IPN By 51/254
Akta operacyjne Meldunki o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego za okres 01.05-31.08.1983. Jarosław Wenderlich przechodzi w aktach jako były działacz kierownictwa Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy. IPN By 077/337 t. 15 (101/15)
Akta sądowe Akta w sprawie podejrzanych o "działalność w nielegalnej strukturze rozwiązanego związku >Solidarność< i rozpowszechnianie po wprowadzeniu stanu wojennego ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz sformułowania obelżywe i wyszydzające naczelne organy PRL". J. Wenderlich przechodzi w sprawie jako osoba przesłuchiwana w charakterze świadka. IPN By 332/23 t. 2
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca "operacyjnego zabezpieczenia" Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Jarosław Wenderlich przechodzi w aktach jako rzecznik prasowy MKZ NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1386/IV. IPN By 069/1376 t. 1-2 (1386/IV)
Akta kontrolne śledztwa Jarosław Wenderlich był przesłuchiwany jako świadek. Przechodzi w aktach jako członek nielegalnej grupy zajmującej się sporządzaniem, gromadzeniem i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw takich jak: "Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny", "Amazonka", "Dodatek Bydgoski" i "Niezależne Podziemne Pismo", działającej w okresie od 1984-16.04.1985 na terenie Bydgoszczy. IPN By 070/5234
Akta paszportowe Jarosław Wenderlich, aktywista NSZZ "Solidarność", w 1974 r. starał się o paszport na wyjazd do Turcji. O powyższym fakcie poinformowano Wydz. III KW MO Bydgoszcz. IPN By 168/877 (EABy 16012)
.