Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Winiecki
Miejsce urodzenia: Żnin
Data urodzenia: 06-07-1961
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie przeciwko m.in. Jerzemu Winieckiemu oskarżonemu o to, że "30.12.1981 w Żninie rozplakatował i rozpowszechnił ulotki o treści mogącej wywołać niepokój publiczny". 15.01.1982 aresztowany tymczasowo. 18.01.1982 Wydz. Śledczy KW MO Bydgoszcz zastrzegł w/w wyjazdy za granicę do "krajów kapitalistycznych" [KK] w okresie 18.01.1982-18.01.1984 z powodu toczącego się przeciwko w/w postępowania. IPN By 070/5162 (5681/III)
Akta sądowe Akta w sprawie przeciwko m.in. Jerzemu Winnickiemu oskarżonemu o to, że "30.12.1981 w Żninie dokonał kolportażu ulotek mogących wywołać niepokój publiczny". 15.01.1982 aresztowany tymczasowo i osadzony w ZK w Inowrocławiu. 17.02.1982 wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.79/82) skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. W/w wniósł odwołanie od wyroku. 17.04.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie (Rw. 232/82) utrzymał w mocy wyrok Sądu POW Bydgoszcz. 21.07.1982 postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy w/w został zwolniony przedterminowo z dalszego odbywania kary na okres próby do 21.07.1983 i poddany w tym czasie dozorowi kuratora sądowego. 24.10.1989 postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy na mocy ustawy z 29.05.1989 zarządzono zatarcie skazania w/w. Sprawę prowadziła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy (Pg. Śl II-4/82). IPN By 51/48-50
.