Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Janusz
Miejsce urodzenia: Raków
Data urodzenia: 01-01-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 551/12, zarządzenie z dn.31 października 2012.dot. Adama Janusza. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 04.08.1982 przez Wydz. II KWMO Koszalin pod nr 20935 do SO krypt. "Zachód-N" nr rej. 8802 prowadzonej od 03.10.1972 przez Wydz. II KWMO Koszalin. W dn. 13.08.1982 zmieniono rejestrację na SOS o krypt. "Pomost". Sprawa dotyczyła podejrzeń o współpracę A. Janusza ze służbami specjalnymi RFN. W wyniku kontroli nie potwierdzono zaistnienia takiego faktu. W sprawie szczególnie podkreślano, że A. Janusz, przebywający w RFN, współpracuje z RWE w programie "Pomost" oferującym pomoc dla Polaków przyjeżdżających do RFN. Materiały dot. SO "Zachód-N" złożono do archiwum pod sygn. 234/IV. W zachowanych materiałach SO "Zachód-N" IPN Sz 00107/148 brak zapisów dot. ww. Materiały dot. SOS "Pomost" złożono do archiwum pod sygn. 5680/II. IPN Sz 00105/498 (IPN Gd 0021/498 (5680/II)
Akta paszportowe W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr 14433 na okres 04.02.1976-04.02.1981 wniesione przez Wydz. III KW MO Koszalin. Ww. pozostawał w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa państwa w powodu odmowy powrotu do kraju (ZU-81/515 zarejestrowano 8.03.1988). EAKo 24321
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona NSZZ "Solidarność" w Koszalinie, Szczecinku, Kołobrzegu oraz Białogardzie. Adam Janusz był założycielem NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni Pracy Poligrafii i Rzemiosł Artystycznych "Intropol" w Koszalinie, a także jednym z założycieli oraz członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Koszalinie. IPN Sz 00107/85 t. 1 (167/IV)
Akta operacyjne Materiały dotyczące działaczy NSZZ "Solidarność". Adam Janusz był członkiem KZ NSZZ "Solidarność" przy Spółdzielni Pracy Poligrafii i Rzemiosł Artystycznych "Intropol" w Koszalinie. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 260/II/S-42, zniszczono zgodnie z protokołem brakowania akt nr 57/89. Materiałów o sygn. 260/II/S-42 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.