Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Andrzej
Nazwisko: Gizelbach
Miejsce urodzenia: Ełk
Data urodzenia: 22-06-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Zarejestrowany 22.12.1980 pod nr LO 4699 jako kandydat na TW. Brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. 25.02.1981 materiały zostały przekazane do Wydz. II KWMO w Łomży. Materiały przesłano do Wydz. II KWMO w Łomży.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Zarejestrowany ponownie 19.03.1981 pod nr LO 4830 jako kandydat na TW. Brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. Zdjęty z ewidencji z powodu wyjazdu z terenu województwa. Materiały o nr arch. 959/Ik zniszczono 18.01.1990.
Akta operacyjne Członek Zarządu NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze. Materiały o nr arch. 52549/II zniszczono w 1989.
Akta śledcze Objęty postępowaniem przygotowawczym z powodu „uprawiania propagandy antypaństwowej” podczas publicznych wystąpień na zebraniach NSZZ „Solidarność” w okresie 05 - 09.1981. W postępowaniu wykorzystano informacje zgromadzone w wyniku prowadzenia SOR krypt. "Prymas". Postępowanie zostało zawieszone przez Prokuraturę Rejonową w Łomży (nr rep. II Ds 16/81) 29.12.1981 z powodu internowania. 30.03.1982 Prokuratura Rejonowa w Łomży umorzyła postępowanie na podstawie dekretu o abolicji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na wniosek Wydziału III KWMO w Łomży z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego, „posiada szerokie możliwości oddziaływania na środowisko, które może organizować do działań wrogich politycznie, dezorganizujących życie społeczne i gospodarcze”. 13.12.1981-05.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, zwolniony 24.02.1982. IPN Bi 6/44, IPN Bi 46/6
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę (nr Z-196) do wszystkich krajów świata w okresie 23.09.1981 - 23.09.1983. Powody wystawienia zastrzeżenia: "przebywając na terenie innych państw może udzielać zachodnim mediom wywiadów w negatywny sposób ukazujących sytuację w PRL" oraz "jeden z organizatorów NSZZ >Solidarność< na terenie woj. łomżyńskiego". IPN Bi 132/4581/21 (EAOL 186522).
.