Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Mieczysław
Nazwisko: Zrajko
Miejsce urodzenia: KORZENIEC
Data urodzenia: 04-06-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach sprawy dotyczącej Komitetu Założycielskiego, a następnie Zarządu Regionu Płd. Wsch. "Solidarność" w Przemyślu, w związku z uczestnictwem w spotkaniu działaczy b. Zarządu Regionu w Kościele Św. Trójcy. IPN-Rz-036/12 (15/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany do sprawy dn. 29.10.1986 z powodu podejrzeń o "wrogą działalność". Sprawa założona była w celu kontroli działaczy "Solidarności". Materiały o sygn. 876/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego na jego osobę w związku z podejrzeniem o "działalność o charakterze prosolidarnościowym". Materiały o sygn. 981/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.