Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogumił Kazimierz
Nazwisko: Bąkowski
Miejsce urodzenia: POZNAŃ
Data urodzenia: 14-06-1942
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogumił Bakowski był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Bob" nr rej. 23292 przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w okresie 10.03.1982-25.03.1982 w związku z podejrzeniem o "kolportaż i wykonawstwo ulotek". Materiały o sygn. 14049/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Objęty rozpracowaniem w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. ,,Bob" nr rejestr. 23750 przez Wydz. III KWMO Szczecin, w okresie 01.06.1982-30.09.1983. Sprawę wszczęto w związku z podejrzeniem o "wspieranie osób prowadzących wrogą działalność". Materiały o sygn. 14049/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Internowany w OO w Wierzchowie Pomorskim od 9.05.1982 do 12.06.1982 na wniosek Wydz. III KWMO w Szczecinie, ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodrace narodowej". IPN Sz 0012/367 t. 3 (848/IV).
Akta internowanego Bogumiła Bąkowskiego. Internowany w OO w Wierzchowie Pomorskim od 9.05.1982 do 12.06.1982, ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodrace narodowej". IPN Sz 266/13.
Bogumił Bąkowski rozpracowywany był w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Komitet" nr rejestr. 26549 w okresie 28.05.1983-26.09.1983 przez Wydz. III-1 KWMO/WUSW w Szczecinie w związku z podejrzeniem o członkostwo w nielegalnej organizacji "Obrona ucznia". Materiały o sygn. 15015/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W materiałach będących darowizną osoby prywatnej ,,Ankiety z okresu stanu wojennego dotyczące osób internowanych", tworzone w Biskupim Komitecie Społeczno-Charytatywnym w Szczecinie, Bogumił Bąkowski figuruje jako internowany w okresie 08.05.1982-12.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie. IPN Sz 512/4.
.