Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Dura
Miejsce urodzenia: Bugaj
Data urodzenia: 04-06-1938
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Akta Sądowe sygn. IPN Wr 401/2386 (III Ko 71/92), dot Wacława Dury. Wyrokiem Sądu Najwyższego dnia 6.12.1991 wobec rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Krzyki z dnia 18.12.1985 zmienia zaskarżony wyrok i uniewinnia Wacława Durę od popełnienia zarzuconych mu czynów. Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany w okresie 29.10.1982-13.12.1982 w OO w Grodkowie. IPN Wr 040/1212 (IV-3751/1087)
Akta internowanego Internowany w okresie 29.10.1982 - 13.12.1982 w OO w Grodkowie z powodu przypuszczeń, "iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/345 (294/82)
Akta kontrolne dochodzenia Dot. rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez podziemne struktury RKS "Solidarność" i "Solidarność Walczącą". IPN Wr 039/11443 (III-24712)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dnia 13.12.1984 tymczasowo aresztowany, a następnie skazany za to, że od sierpnia 1984 do 11.12.1984 we Wrocławiu nie posiadając wymaganego zezwolenia zgromadził nielegalne wydawnictwa oraz matryce służące do ich wytwarzania sygnowane przez RKS "Solidarność" i "Solidarność Walczącą". Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 25.07.1985 zwolniony warunkowo 27.07.1985. IPN Wr 28/57 (122/84)
Akta prokuratorskie Oskarżony o to że, "od sierpnia do 11.12.1984 we Wrocławiu podejmował działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego przez to, że bez wymaganego zezwolenia wydawał posługując się nierejestrowanymi urządzeniami powielającymi, serwis informacyjny tzw. Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk NSZZ »Solidarność« pt. »Z dnia na dzień«, który następnie rozpowszechniał razem z innymi publikacjami i materiałami propagandowymi rozwiązanego związku »Solidarność«". Akt oskarżenia zachował się w aktach o sygn. IPN Wr 039/11443. Materiałów o sygn. 2 Ds 147/84 brak. Wpis na podstwie zapisów kartotecznych.
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 18.04.1985 skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za to, że "w okresie od sierpnia do 11.12.1984 we Wrocławiu podejmował działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego przez to, że bez wymaganego zezwolenia wydawał, posługując się nierejestrowanymi urządzeniami powielającymi, serwis informacyjny tzw. Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk NSZZ »Solidarność« pt. »Z dnia na dzień«, który następnie rozpowszechniał razem z innymi publikacjami i materiałami propagandowymi rozwiązanego związku »Solidarność«". Wyrok zachował się w aktach o sygn. IPN Wr 28/57 i IPN Wr 039/11443. Materiałów o sygn. II K 157/85 brak. Wpis na podstawie zaspisów kartotecznych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich państw na okres 13.12.1984 - 13.12.1986, wniesione przez Wydział Śledczy WUSW Wrocław z powodu zarzutu udziału w "nielegalnym związku »Solidarność«". EAWR 132218
.