Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech
Nazwisko: Wierzbicki
Miejsce urodzenia: Kack Wielki
Data urodzenia: 07-04-1930
Imię ojca: Polikarp
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze 03.07.1948 zatrzymany przez Posterunek MO Śliwice, tymczasowo aresztowany i umieszczony w Zakładzie Karno-Śledczym w Bydgoszczy w związku z podejrzeniem o przynależność pod ps. "Cichy" do Armii Krajowej, o przechowywanie bez zezwolenia broni palnej i materiałów wybuchowych oraz o "dokonywanie napadów przy ich użyciu". 18.08.1948 Wojskowa Prokuratura Rejonowa (Pr. 636/48) zatwierdziła akt oskarżenia wobec ww. Sprawę przekazano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. IPN By 070/4223 (4602/III)
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie Lecha Wierzbickiego, 18.08.1948 decyzją Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr 636/48) oskarżonego o działalność w Armii Krajowej jako wywiadowca na terenie Bydgoszczy i okolic, przechowywanie broni i materiałów wybuchowych oraz udział w "napadach rabunkowych" przy ich użyciu. Wyrokami WSR w Bydgoszczy z 17.09.1948 i 25.10.1949 skazany na karę 5 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich na 1 rok. 23.10.1951 WSR w Bydgoszczy zwolnił ww. z reszty odbywania kary. IPN By 66/1466, IPN By 66/1912
Charakterystyka Charakterystyka AK działającej na terenie Bydgoszczy od kwietnia do 31.07.1948. Celem organizacji było "zbieranie materiałów wybuchowych, broni, amunicji, przeprowadzanie wywiadów na członków partii: PPR, PPS i funkcjonariuszy UB i MO oraz organizowanie napadów rabunkowych". Lech Wierzbicki ps. "Cichy" pełnił w organizacji funkcję wywiadowcy. 17.09.1948 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na karę 5 lat więzienia i utratę praw publicznych na 1 rok. IPN By 09/134 (134/O)
Akta penitencjarne "Księga główna więźniów karnych 1948-49", "Księga ewidencyjna więźniów wojskowych 1949-49", "Skorowidz więźniów 1948-50". Ww., skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy (Sr. 308/48) na karę 5 lat pozbawienia wolności, przetransportowany z ZK Bydgoszcz do więzienia we Wronkach, gdzie przebywał od 28.11.1948 do 12.07.1950. Następnie został umieszczony w ZK Potulice. IPN Po 3/59, IPN Po 3/60, IPN Po 3/69
Wstępno-agencyjne rozpracowanie na grupę/Agenturalne rozpracowanie Rozpracowywany w ramach sprawy założonej na środowisko byłych członków Polskiej Organizacji Młodzieżowej - Armia Krajowa. Podejrzany o kolportaż ulotek na terenie Bydgoszczy. IPN By 084/412 (17027/II/D)
.