Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wojtczak
Miejsce urodzenia: Młyny
Data urodzenia: 03-05-1934
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Cecylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Obiektowe Rozpracowanie Sprawa założona na środowisko byłych członków "zlikwidowanej organizacji młodzieżowej o zabarwieniu SN" z terenu Strzelna pow. Mogilno. Stanisław Wojtczak występuje w materiałach sprawy jako członek innej organizacji z tego terenu - "Polskiego Związku Narodowego”. IPN By 069/217 (217/IV)
Akta śledcze Akta śledcze dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Strzelna pow. Mogilno. Ww. był członkiem tej organizacji, posługiwał się pseudonimem "Lampart" i odpowiadał za werbunek nowych członków. IPN Po 04/2542 (12661/III)
Akta śledcze 05.12.1952 Stanisław Wojtczak ps. "Lampart" - jako podejrzany o przynależność od 04.1951 do nielegalnej organizacji "Polski Związek Narodowy", działającej na terenie Strzelna - został tymczasowo aresztowany i objęty postępowaniem prowadzonym przez PUBP Mogilno i WUBP Bydgoszcz oraz Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy (do nr Pr.II 144/52). Umieszczony w ZK w Trzemesznie. 26.05.1953 Wydz. Śledczy WUBP Bydgoszcz, ze względu na ukończenie postępowania wobec ww., wyłączył dotyczące go materiały ze śledztwa. 02.06.1953 oskarżony o popełnienie przestępstwa z art.86 § 2 KKWP. IPN By 070/200 t.1-5 (205/III)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko S. Wojtczakowi, ps. "Lampart" i innym. S. Wojtczak 02.06.1953 oskarżony przez WPR Bydgoszcz (nr sprawy Pr II 144/52) o przynależność do nielegalnej organizacji "Polski Związek Narodowy", działającej na terenie Strzelna. 26.06.1953 skazany na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych na 2 lata i przepadek mienia. 12.08.1955 objęty warunkowym przedterminowym zwolnieniem. 17.08.1967 nastąpiło zatarcie skazania. IPN By 66/2951-2952
Charakterystyka Charakterystyka nielegalnej młodzieżowej organizacji pn. "Polski Związek Narodowy" działającej na terenie Strzelna od 11.1950 do 26.11.1952. Ww. figuruje w kwestionariuszu osobowym z 12.12.1975 jako jeden z członków organizacji. IPN By 09/73 (73/O)
Charakterystyka Charakterystyka nr 180 nielegalnej młodzieżowej organizacji "Polski Związek Narodowy" działającej od listopada 1950 do listopada 1952 na terenie Strzelna pow. Mogilno-Gniezno, której celem była "walka z ustrojem Polski Ludowej". Stanisław Wojtczak ps. "Lampart" figuruje jako członek organizacji w charakterze dowódcy plutonu. Kopię charakterystyki dołączono do akt śledczych o sygn. 12661/III. IPN Po 05/326
.