Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Weber
Miejsce urodzenia: Gębarzewko
Data urodzenia: 19-10-1949
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany decyzją nr 368 w okresie 15.12.1981-03.03.1982 na wniosek Wydz. V KWMO Włocławek jako członek KZ NSZZ "Solidarność" w Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, za "prowadzenie wrogiej działalności na terenie Kutna". Figuruje w wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN BU 02944/34 (58/III), IPN By 080/432 (33/9), IPN Po 161/1, poz. 8888
Akta internowanego Internowany w okresie 15.12.1981-03.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. IPN By 88/136 (31/82/76)
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 08.06.1982 pod nr 6615 jako osoba do Sprawy Obiektowej założonej na Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Podejrzany o usiłowanie zorganizowania strajku w stanie wojennym. Materiały o sygn. 279/IV zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.