Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksandra Bożenna
Nazwisko: Więckiewicz
Nazwisko rodowe: Stołowska
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 03-02-1941
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Aleksandra Kozłowska


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana 12.08.1982 pod nr 46104 do SOR krypt. "Ekipa" (nr rej. 43279). Rozpracowywana jako aktywna działaczka KPN w Łodzi, sprawująca różne funkcje kierownicze w strukturach Obszaru III. Członek prezydium Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Od 1988 kierowała grupą KPN "Niepodlegli", wydającą pismo "Unia". IPN Ld 084/6 t. 1-2 (7867/II)
Akta śledcze Materiały dot. przeszukania mieszkania i prewencyjnego zatrzymania A. Więckiewicz jako aktywnej działaczki KPN, podejrzanej o możliwość udziału w kontrmanifestacji majowej. IPN Ld pf 15/397 t. 2 (1474/III-N)
Akta administracyjne Meldunek operacyjny z dn.06.06.1983 dot. kontaktów Polskiego Stronnictwa Pracy z działaczami opozycji m.in. z A. Więckiewicz. IPN Ld pf 88/3 t. 4 (2891/XA)
Akta administracyjne W meldunkach dot. ogólnej oceny sytuacji polityczno - operacyjnej, A. Więckiewicz została wymieniona w związku z przeszukaniem mieszkania w dniu 09.03.1985 oraz działaniami KPN podjętymi po ujawnieniu śmierci Hieronima Dobrowolskiego. IPN Ld pf 13/440 t. 2 (2921/XA)
Akta śledcze Materiały dot. działań "zabezpieczających" wizytę Jana Pawła II w Polsce zawierają wniosek o prewencyjne zatrzymanie A. Kozłowskiej - Więckiewicz. IPN Ld pf 15/439 (1516/III)
Teczka tajnego wspólpracownika [TW] W teczce pracy TW ps. "Jan" znajdują się doniesienia dot. Aleksandry Więckiewicz. IPN Ld 0082/68 (46586/I)
Teczka tajnego wspólpracownika [TW] W teczce pracy TW ps. "Jola" znajdują się doniesienia dot. Aleksandry Więckiewicz. IPn Ld 0040/810 (44625/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce kTW znajdują się informacje dot. Aleksandry Więckiewicz. IPN Ld 0040/2327 (46835/I)
.