Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Marian
Nazwisko: Bogusz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-04-1962
Imię ojca: Marian
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Bogusz występuje w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o nr 32029 dotyczącego innej osoby. Sprawa prowadzona była w latach 1979-1989 przez SUSW w Warszawie wobec działaczy Grupy Akcji Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). IPN BU 0258/62 (II-9634).
Zarejestrowany 9.09.1980 pod nr 30259 przez Wydz. III-1 KSMO do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Stempel” (nr rej. 27226). Powód rozpracowania: „zajmował się kolportażem ulotek o treści antypaństwowej i antyradzieckiej". Sprawę zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności. 30.10.1980 materiały złożono w archiwum pod nr 6662/II. IPN BU 0247/447 (SUSW II-6662), IPN BU 01322/1680 (SUSW 2-6662).
Zarejestrowany 6.10.1981 pod nr 32030 przez Wydz. III KSMO w kategorii Zabezpieczenie (Zab). Powód zabezpieczenia: "podejrzany o malowanie wrogich napisów i kolportaż ulotek zawierających wrogie treści polityczne". Był rozpracowywany w trakcie pobytu w ośrodku internowania. 18.10.1982 materiały dot. zabezpieczenia złożono w archiwum pod nr 15190/I. We wniosku z 10.08.1982 w sprawie wyrażenia zgody na ich archiwizację podano, że K. Bogusz "będzie kontrolowany w ramach sprawy obiekt. krypt. >Przyszłość< nr ewid. 31601". Materiały sprawy krypt. "Przyszłość" zniszczono 28.12.1989. IPN BU 00275/100 (SUSW 15190/I), IPN BU 001121/4238 (SUSW 15190/1).
Akta internowania Krzysztofa Bogusza. Internowany w okresie od 22.01.1982 do 10.07.1982 w ramach akcji o kryptonimie "Jodła" na wniosek Wydziału Śledczego KSMO w Warszawie. Podstawą internowania Krzysztofa Bogusza była wcześniejsza działalność opozycyjna, m.in.: "W latach 1979-1980 uczestniczył w akcjach organizowanych przez element antysocjalistyczny, m.in. brał udział w imprezie przy Grobie Nieznanego Żołnierza w dniu 11.11.1979 r. Zatrzymany w dniu 2.04.1980 r. za kolportaż ulotek informujących o uroczystościach przy Mogile Katyńskiej". Osadzony w Areszcie Śledczym W-wa Białołęka. IPN BU 0787/45 (SUSW III-3459), IPN BU 01326/1258 (SUSW 3-3459).
Internowany 22.01.1982 na wniosek Wydz. III KSMO. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. "Prowadził wrogą działalność w ramach KPN". W dn. 10.07.1982 uchylono internowanie (akta internowanego). IPN BU 448/17, IPN Po 161/1.
Według zapisu kartotecznego: "Zatrzymany dn. 10.11.82 podczas zamieszek ulicznych na St. Mieście, atakował funkc.[jonariusza] MO”. Wpis na podstawie zapisów katroteczno-ewidencyjnych.
.