Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Paweł
Nazwisko: Dolecki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-07-1962
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 30.06.1983 pod nr. 80722 przez Wydział VI Departamentu II MSW w kategorii „zab[ezpieczenie operacyjne]”. Wyrejestrowany 25.01.1985. Brak możliwości ustalenia przyczyny rejestracji i charakteru zainteresowania. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Zarejestrowany 5.02.1985 pod nr. 42044 przez Wydział III-2 SUSW w kategorii „zab[ezpieczenie operacyjne]”.12.10.1989 materiały zostały zniszczone. W zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania. Materiały zniszczono w październiku 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
20.06.1985 Tomasz Dolecki wówczas student III roku Wydziału Polonistyki UW został tymczasowo aresztowany. Wydział Śledczy SUSW wszczął przeciwko niemu postępowanie o to, że „od jesieni 1984 do [19]85.06.17 w W[arsza]wie działając wspólnie i w porozumieniu (…) podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego polegające na gromadzeniu, przechowywaniu i kolportowaniu bez wymaganego zezwolenia nielegalnych wydawnictw w tym >Tygodnik Mazowsze<, >Kos<, a ponadto plakatów, ulotek i znaczków >Poczta Solidarności<”. 9.11.1985 uchylono areszt tymczasowy wobec wyżej wymienionego. 16.12.1985 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie warunkowo umorzyła postępowanie na okres próby 2 lat i wyznaczyła karę pieniężną w wys. 12 tys. złotych z przeznaczeniem jej na Centrum Zdrowia Dziecka. Akta złożono w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 3190/III. IPN BU 0331/334 (3190/III).
Akta postępowania Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie przeciwko Tomaszowi Doleckiemu i innej osobie podejrzanym o gromadzenie, przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów bezdebitowych. 16.12.1985 postępowanie zostało warunkowo umorzone na okres próby 2 lat. Prokuratura wyznaczyła karę pieniężną w wys. 12 tys. złotych z przeznaczeniem jej na Centrum Zdrowia Dziecka. IPN BU 576/308 (II Ds.-103/85).
Akta tymczasowo aresztowanego. Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem Tomasza Doleckiego oskarżonego o gromadzenie, przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów bezdebitowych. Osadzony w Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie. Zwolniony na mocy decyzji z 9.11.1985. IPN BU 484/8.
Akta sprawy o wykroczenie. Postępowanie Wydziału Śledczego SUSW przeciwko Tomaszowi Doleckiemu podejrzanemu o to, że „od bliżej nieustalonego czasu do dn[ia] 17.11.[19]88r. podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, że w swoim mieszkaniu (…) w Warszawie gromadził i przechowywał przeznaczone do rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia znaczne ilości nielegalnych wydawnictw w tym m.in. 90 egz. Książki pt. >Opowiadania Kołymskie< aut[or] A. Szałamow, 60 egz. broszury pt. >Sprawa Grzegorza Przemyka< i 40 egz. książki pt. >Między młotem a sierpem< aut[or] St. E. Temoski”. Decyzją z 18.11.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Mokotów orzekło wobec Tomasza Doleckiego grzywnę oraz przepadek „nielegalnych wydawnictw”. Wszystkie akta spraw o wykroczenia Wydziału Śledczego SUSW z lat 1986-89 pierwotnie zostały zarchiwizowane pod jedną sygnaturą 3421/III (obecna sygnatura - IPN BU 0367/1). IPN BU 01326/1065 (RSoW-392/88) - mikrofilm.
Akta paszportowe Tomasza Doleckiego zawierają postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata na okres 2 lat począwszy od 1.07.1985. Zastrzeżenie wniósł zastępca naczelnika Wydziału Śledczego SUSW w związku ze śledztwem prowadzonym przeciwko Tomaszowi Doleckiemu w sprawie gromadzenia, przechowywania i rozpowszechniania materiałów bezdebitowych. Zastrzeżenie zostało anulowane 14.12.1987. W aktach znajdują się ponadto m.in. dwie decyzje o odmowie wydania paszportu. IPN BU 1005/84483 (EAGM (84483).
.