Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Maria
Nazwisko: Juzwa
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 08-06-1956
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Juzwa 31.01.1983 został zabezpieczony pod nr. 37598 przez Samodzielną Grupę Operacyjną KSMO jako „członek nielegalnej grupy >Solidarności<”. 6.06.1984 materiały przekazano do Wydziału III-2 SUSW, który 22.04.1987 włączył je do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kos” (wcześniej SOS, zarejestrowanej 17.02.1982 pod nr. 33056). Sprawa została założona "na fakt wydawania nielegalnego pisma sygnowanego przez podziemne struktury >S[olidarności]< p.n. >KOS<". Według treści notatki służbowej funkcjonariusza SB z 13.04.1987 sporządzonej na podstawie informacji uzyskanej od tajnego współpracownika o ps. "Dyszek" Jacek Juzwa zorganizował w mieszkaniu przy al. Niepodległości w Warszawie (należącym do innej osoby) jeden z centralnych punktów kolportażu wydawnictw bezdebitowych. W 1987 r. 2 tomy materiałów SOR krypt. "Kos" wyrejestrowano i zarchiwizowano (sygn. IPN BU 0256/903), resztę materiałów zniszczono w grudniu 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt o sygn. IPN BU 0256/903 (9349/II).
Akta podręczne prokuratora dotyczące śledztwa prowadzonego przeciwko członkom działającego w okresie stanu wojennego Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność”. Śledztwo wszczęła 30.12.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie i w dniu następnym przekazała je do dalszego prowadzenia Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie. Akta zawierają m.in.: protokoły przesłuchań, nakazy przyjęć do Aresztu Śledczego, akta oskarżenia, notatki informacyjne i urzędowe oraz postanowienia o przedstawieniu zarzutów, tymczasowym aresztowaniu, przedłużeniu okresu tymczasowego aresztowania i zarządzeniu przeszukań miejsc zamieszkania. Organom ścigania nie udało się ująć wszystkich działaczy KPM „S” – w tym Jacka Juzwy ps. „Grzegorz” – za którymi rozesłano listy gończe. Postanowieniem z 17.10.1983 Sąd Wojewódzki w Warszawie wszystkich oskarżonych (Jacek Juzwa wówczas nadal się ukrywał) objął ustawą o amnestii z 21.07.1983. IPN BU 576/99 (II Ds. 3/83).
16.08.1983 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie z akt śledztwa o nr. S-39/83, prowadzonego przez Wydział Śledczy SUSW, wyłączyła materiały dotyczące ukrywających się działaczy KPM „S” – w tym Jacka Juzwy ps. „Grzegorz”. Nowe śledztwo przeciwko poszukiwanym (zarejestrowane pod nowym numerem S-46/83) zostało wszczęte 5.09.1983. Śledztwo zostało przerwane 30.09.1983 w związku z decyzją Prokuratury o jego zawieszeniu do czasu ustalenia miejsca ukrywania się Jacka Juzwy (pozostali poszukiwani ujawnili się w trybie ustawy o amnestii z 21.07.1983). Akta zarchiwizowano pod sygn. 3308/III. IPN BU 01205/209 (3308/III) – akta, IPN BU 01326/407 (3308/3) - mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy SUSW przeciwko Jackowi Juzwie – ukrywającemu się działaczowi podziemnej „Solidarności”. Wyżej wymieniony był podejrzewany o to, że „od stycznia 1982 r. do 28 grudnia 1982 r. w W[arsza]wie kierował działalnością nielegalnego związku pod nazwą >Komitet Porozumienia Międzyzakładowego Solidarność<, którego istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. Działacze wymienionej organizacji kolportowali „nielegalne wydawnictwa”. 31.10.1984 Jacek Juzwa ujawnił się w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie, w trybie ustawy o amnestii z 21.07.1984. Śledztwo zostało wznowione, a następnie umorzone, a materiały zarchiwizowano pod sygn. 3165/III. IPN BU 0331/310 (3165/III) – akta, IPN BU 01326/269 (3165/3) – mikrofilm.
Akta podręczne prokuratora. Materiały składają się z dwóch tomów, które w późniejszym czasie zostały połączone. W pierwszym tomie zgromadzono dokumenty odnoszące się do Jacka Juzwy – poszukiwanego działacza podziemnej „Solidarności”, który 31.10.1984 ujawnił się w trybie ustawy o amnestii z 21.07.1984. Śledztwo przeciwko wyżej wymienionemu zostało wznowione postanowieniem z 8.11.1984 i 13.12.1984 umorzone na mocy amnestii. W drugim tomie zgromadzono dokumenty wytworzone w trakcie śledztwa prowadzonego przeciwko działaczom Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność”, do którego należał także Jacek Juzwa. Większość dokumentów stanowią protokoły przesłuchań, w których występuje wyżej wymieniony. Ponadto tom zawiera kilkanaście dokumentów odnoszących się do Jacka Juzwy, wytworzonych w trakcie śledztwa prowadzonego przeciwko działaczom KPM „S”. IPN BU 576/201 (II Ds. 174/84).
Akta sprawy o wykroczenie. W wyniku przeszukania mieszkania Jacka Juzwy w dniu 5.06.1987 funkcjonariusze SB znaleźli po 25 egzemplarzy książek p.t.: „Dzieje sprawy Katynia” oraz „Piosenka o zdradzie i inne wiersze” wydanych w drugim obiegu, a także 1000 sztuk znaczków sygnowanych przez „Pocztę Solidarności”. Orzeczeniem Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Mokotów z 6.06.1987 Jacek Juzwa został ukarany grzywną za to, że „udzielał pomocy przy rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw w ten sposób, że w miejscu swojego zamieszkania przechowywał przeznaczone do rozpowszechniania znaczne ich ilości”. Wszystkie akta spraw o wykroczenia Wydziału Śledczego SUSW z lat 1986-89 pierwotnie zostały zarchiwizowane pod jedną sygnaturą 3421/III (obecna sygnatura - IPN BU 0367/1). IPN BU 01326/615 (RSoW-82/87) mikrofilm.
Akta paszportowe Jacka Juzwy zawierają 2 postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. Śledczy SUSW. Pierwsze wniesiono 3.08.1983; powód: "P-ko wymienionemu toczy się postępowanie karne, w którym jest podejrzanym o udział w nielegalnym związku o nazwie >Komitet Porozumienia Międzyzakładowego Solidarność<". Zastrzeżenie anulowano 13.08.1983 w związku z umorzeniem postępowania. Drugie zastrzeżenie wniesiono 2.07.1987, powód: "orzeczeniem nr Ap-320/87 Kolegium Rejonowego d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Mokotów został ukarany grzywną w wysokości 50.000,- zł oraz przepadkiem zakwestionowanych przedmiotów, za to, że od bliżej nieustalonego czasu do dnia 05.06.br. udzielał pomocy przy rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw". Zastrzeżenie anulowano 8.09.1987. Materiały zawierają też decyzję o odmowie wydania paszportu z 29.03.1985. Na kwestionariuszu zapis: "Zastrzeżenie do sierpnia [19]85 działacz Solidarności". IPN BU 1005/180230 (EAGM 180230).
.