Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Maria
Nazwisko: Juzwa
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 02-12-1960
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Na podstawie materiałów operacyjnych Wydziału III-2 KSMO Paweł Juzwa – student Wydziału Pedagogiki UW – został objęty postępowaniem Wydziału Śledczego KSMO. Podejrzany o to, że „od połowy stycznia do 12.08.1982 w W[arsza]wie gromadził w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa i materiały zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny które także rozpowszechniał”. 12.08.1982 wyżej wymieniony został zatrzymany; w dniu następnym tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie (decyzją sądu zwolniony 18.01.1983). W toku czynności śledczych przeszukano mieszkanie Pawła Juzwy, gdzie znaleziono materiały bezdebitowe. Śledztwo zakończono 11.11.1982. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KSMO pod sygn. 3160/III. IPN BU 0331/305 (3160/III) – akta, IPN BU 01326/264 (3160/3) – mikrofilm.
Akta prokuratorskie w sprawie Pawła Juzwy podejrzanego o gromadzenie i rozpowszechnianie "nielegalnych wydawnictw i materiałów zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy”. 12.08.1982 ww. został zatrzymany. 13.08. przedstawiono mu zarzuty i osadzono w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. 11.11.1982 śledztwo zostało zamknięte, a 12.11. sporządzono i przesłano do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego akt oskarżenia. 22.12.1982 sąd zwrócił akta w celu ich uzupełnienia. 16.03.1983 prokuratora wniosła o rewizję wyroku uniewinniającego, który zapadł 11.03. 6.05.1983 rewizja została uwzględniona przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego, która zwróciła sprawę do sądu I instancji. 28.07.1983 prokuratura wniosła o umorzenie postępowania w związku z przepisami ustawy o amnestii ogłoszonej 21.07. 29.07. Sąd WOW umorzył postępowanie. Wskutek złożonego przez Juzwę zażalenia 4.10.1983 Izba Wojskowa SN zwróciła akta prokuraturze. 8.12.1983 prokuratura umorzyła śledztwo. IPN BU 960/535 (Pg. Śl. II 282/82).
Akta nadzoru prokuratorskiego w sprawie przeciwko Pawłowi Juzwie. Wyżej wymieniony był podejrzewany o to, że w okresie od stycznia do sierpnia 1982 r. gromadził i uczestniczył w rozpowszechnianiu materiałów bezdebitowych „zawierających fałszywe wiadomości” wydawanych przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność”. W aktach znajdują się: odpisy dwóch postanowień sądowych, postanowienie prokuratorskie o umorzeniu śledztwa, zażalenie złożone do sądu przez wyżej wymienionego oraz notatkę służbową pracownika NPW. IPN BU 551/180 (Pn. Nadz. II 89/83).
Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem Pawła Juzwy w Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie w okresie od 13.08.1982 do 18.01.1983. IPN BU 482/51 (78/82).
Akta postępowania przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego w sprawie przeciwko Pawłowi Juzwie oskarżonemu o naruszenie dekretu o stanie wojennym. 17.11.1982 sąd zdecydował o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym (sygn. SoW.743/82 ). Postanowieniem z 17.01.1983 sąd przychylił się do zażalenia złożonego przez oskarżonego i jego obrońcę uchylając środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie. Wyrokiem z 11.03.1983 Paweł Juzwa został uniewinniony od zarzucanych mu czynów (sygn. SoW.87/83 ). Wskutek rewizji prokuratorskiej decyzją z 6.05.1983 Izba Wojskowa Sądu Najwyższego skierowała sprawę do sądu I instancji celem ponownego rozpatrzenia. Postanowieniem z 29.07.1983 Sąd WOW w oparciu o przepisy ustawy o amnestii z 21.07. umorzył postępowanie (sygn. SoW.230/83). Po zażaleniu złożonym przez Pawła Juzwę wyrokiem z 4.10.1983 Izba Wojskowa Sądu Najwyższego przekazała sprawę prokuraturze do ponownego rozpatrzenia. Decyzją z 8.12.1983 prokuratura umorzyła śledztwo. IPN BU 1378/284 (SoW.743/82, SoW.87/83, SoW.230/83).
Paweł Juzwa został zabezpieczony 22.04.1983 pod nr. 78865 przez Wydział II Departamentu III MSW. Wyrejestrowany 28.09.1989. W zachowanych materiałach brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.