Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Jacek
Nazwisko: Kostrzewa-Zorbas
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-07-1958
Imię ojca: Haris
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas zarejestrowany 6.02.1979 pod nr 25293 przez Wydz. III KSMO w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). 7.07.1979 zmieniono charakter rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny o krypt. "Zorba". Powód kontroli: „negatywna inicjatywa polityczna - petycja”. Zakończono 12.02.1981 z powodu "zaniechania wrogiej działalności", materiały złożono do archiwum pod sygn. 6769/II. IPN BU 0247/508 (II-6769), IPN BU 01322/1734 (2-6769).
Akta sprawy o wykroczenie - „W dn. 22.08.88 r. o godz. 8.00 [G. Kostrzewa-Zorbas] wspólnie i w porozumieniu z Z. Janasem podjęli działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, iż nie będąc zatrudnionymi, w nielegalny sposób przedostali się na teren Zakładów Mechanicznych „Ursus”, gdzie nawoływali pracowników tego przedsięb. do podejmowania akcji strajkowych”. G. Kostrzewa-Zorbas został oskarżony o popełnienie przest. z art. 52a § 1 pkt 2 kw. Wydział Śledczy SUSW przekazał sprawę do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Ochota, które orzeczeniem z 23.08.1988 ukarało G. Kostrzewę-Zorbas 2-tygodniowym aresztem. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wyrokiem z 2.09.1988 utrzymał w mocy orzeczenie Kolegium. IPN BU 01326/874 (RSOW 201/88), IPN BU 0367/1 t. 370 (III-3421).
.