Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Kazimierz
Nazwisko: Maziarski
Miejsce urodzenia: Świętochłowice
Data urodzenia: 20-01-1937
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Maziarski w 1957 r. był w zainteresowaniu Wydz. III KWMO w Krakowie z powodu: "Brał udział w organizowaniu strajku studenckiego po likwidacji >Po Prostu< w 1957 r. Na jego maszynie były pisane ulotki". Materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 121634/II. W 1964 r. materiały archiwalne zostały przekazane do Wydz. III KWMO w Katowicach i włączone do sprawy nr 9859. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
J. Maziarski w dn. 14.10.1964 został zarejestrowany przez Wydz. III KWMO w Katowicach pod nr 9859 do Sprawy Operacyjnej Obserwacji o krypt. "Opozycja" z powodu podejrzeń o to, że "podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1956-1958 głosił poglądy antysocjalistyczne i był związany z reakcyjnym środowiskiem studenckim, które tworzyło tzw. >Polityczny Ośrodek Lewicy Akademickiej<. W okresie pracy [w Katowicach] w redakcji >Dziennika Zachodniego< i >Panoramy<, jako działacz SD ww. figurant był podejrzany o głoszenie poglądów opozycyjnych i negowanie kierowniczej roli PZPR. Ponadto kontrola operacyjna osoby podejrzanej o nawiązanie kontaktu z kierownikiem redakcji pisma niemieckiego >Kölner Stadtanzeiger<". Teczka zawiera m.in. dokumenty "W" w postaci przejętej korespondencji oraz materiały dot. opracowania ww. osoby jako kandydata na agenta. Sprawę zakończono w 1972 r, i złożono do archiwum pod sygn. 24353/II. IPN Ka 04/2320, t. 1-2 (II/24353).
Jacek Maziarski został zarejestrowany w dn. 3.07.1981 pod nr 65785 przez Wydz. XIV Dep. II MSW w kategorii zabezpieczenie. W dn. 23.02.1982 zmieniono kategorię jego rejestracji na SOS o krypt. „Skorpion”. Powód rozpoczęcia kontroli operacyjnej: „Po sierpniu 1980 r. wykazał dużą aktywność w wypracowywaniu programu politycznego ówczesnego SDP. Swoją działalność wiązał ściśle z orientacją NSZZ >Solidarność< w stosunku do środowiska dziennikarskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się do działań tzw. >bloku odmowy< i podjął czynne działania w kierunku pomocy internowanym”. W dn. 9.12.1983 prowadzenie sprawy „Skorpion” przejął Wydz. VII Dep. III MSW. 22.09.1989 materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW pod nr 55234/II i sfilmowano (nr 55234/2). IPN BU 0222/1652 (55234/II), IPN BU 01228/2236 (55234/2).
.