Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jan
Nazwisko: Szozda
Miejsce urodzenia: Zawoda
Data urodzenia: 09-10-1947
Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze w sprawie m.in. Tadeusza Szozdy, który jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Zamościu w 1965 r. wraz z innymi uczniami na terenie internatu organizował nielegalną organizację pod nazwą Stowarzyszenie Młodzieży Antykomunistycznej »Smak«, posługiwał się ps. »Wrzos«. Materiały złożono do archiwum pod sygn. III/14190. IPN LU 022/1216 (III/14190).
W dniu 10.02.1981 zarejestrowany pod nr 31013 przez Wydz. III A-1 KSMO do Sprawy Obiektowej o krypt. „Zetpeerka” (nr sprawy 14769) z powodu udziału w ROPCiO-Region Mazowsze. 1.04.1981 sprawę przejął Wydz. II KSMO. Natomiast 06.07.1982 wyłączono ze sprawy obiektowej materiały dotyczące T. Szozdy i przekwalifikowano na KE o krypt. „Wrzos”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Tadeusza Szozdy. Internowany 14.12.1981 na wniosek Wydz. III A-1 i osadzony w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka z powodu tego, że „prowadził współpracę w ramach »ROPCiO«”. KSMO w Warszawie uchyliła internowanie w dn. 29.04.1982. IPN BU 448/477.
W dniu 6.07.1982 przekwalifikowany przez Wydz. II KSMO ze Sprawy Obiektowej krypt. "Zetpeerka" na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. "Wrzos" nr 31013, był podejrzany o podjęcie działalności związkowej i opozycyjnej NSZZ "Solidarność". W dn. 6.02.1984 prowadzenie KE przejął Wydz. V-2 SUSW. Sprawę zakończono 8.08.1989, a 12.09.1989 materiały o sygn. 10256/II złożono do archiwum. Akta o sygn. 10256/ II zniszczono 01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Tadeusz Szozda występuje w materiałach z roku 1985 Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Watra" dotyczącej Jacka Kuronia. IPN BU 0204/1417 t. 59 (50986/II).