Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Władysław
Nazwisko: Dziełak
Miejsce urodzenia: Łukowice
Data urodzenia: 15-04-1947
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] Kontrola operacyjna księdza katolickiego. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW] W aktach paszportowych o sygn. EAWR 181141 zachowała się karta Mkr-1, która zawiera informację, iż A. Dziełak był zarejestrowany przez Wydz. IV KWMO Wrocław pod nr. 37790. Dziennik rejestracyjny b. WUSW Wrocław przy nr. 37790 wskazuje na rejestrację w kategorii: "k" [kandydata na Tajnego Współpracownika]. Zdjęto z ewidencji 04.09.1984. Brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach zachowały się: 1) Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw kapitalistycznych w okresie 19.05.1976-30.09.1977 wniesione przez Wydz. IV KWMO Wrocław. W uzasadnieniu podano m.in. utrzymywanie podczas wyjazdu do Włoch w 1975 kontaktów z uciekinierem z Polski. 2) Zastrzeżenie "co do czasowego wyjazdu" do Włoch - pismo Wydz. ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 24.01.1978. 3) Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie 08.04.1983-08.04.1985 wniesione przez Wydz. IV KWMO Wrocław. W uzasadnieniu podano, iż A. Dziełak "utrzymuje kontakty z byłymi działaczami >Solidarności<. Jego publiczne wystąpienia zawsze mają charakter negatywny. Może być wykorzystany jako łącznik struktur konspiracyjnych". EAWR 181141 (poprzednie sygn. EAWR 2105/Zg i EAJG 5190).
.