Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Sikora
Miejsce urodzenia: Gorlice
Data urodzenia: 02-08-1945
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Andrzej Sikora czołowy działacz NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie został zarejestrowany 02.01.1981 pod nr TA 5137 do SO krypt. "Unia" TA 4936. W ramach SO "Unia" SB rozpracowywała struktury NSZZ "S" w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Na podstawie materiałów ze sprawy "Unia" dot. A. Sikory założono w 1982 KE. Sprawę zakończono i materiały złożono 15.07.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 31/IV. Akta zniszczono w 1990. Akta 31/IV zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Po zwolnieniu z internowania Andrzej Sikora był kontrolowany operacyjnie w ramach KE. Został zarejestrowany 10.05.1982 pod nr TA 5137. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Soliddarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 05.09.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1133/II. Akta zniszczono w 1989. Akta 1133/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W ramach SOS krypt. "Grupa" Wydział V SB WUSW w Tarnowie rozpracowywał powstające w 1988 jawne struktury NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Współtwórca tych struktur Andrzej Sikora został zarejestrowany 14.11.1988 pod nr TA 10031 do SOS "Grupa". Rozpracowanie zakończono 04.09.1989 i materiały SOS skomasowano z aktami KE 1133/II. Całość materiałów zniszczono w 1989. Akta 1133/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowanego Akta internowanego Andrzeja Sikory. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 12/81 KWMO w Tarnnowie, przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 43/82 KWMO w Tarnowie. IPN Kr 036/497 (1896/II)
Akta internowanego Akta internowanego w OO Rzeszów Załęże Andrzeja Sikory. Osadzony 13.12.1981 zwolniony 29.04.1982. IPN Rz 52/325
.