Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Zwoliński
Miejsce urodzenia: Radwanowice
Data urodzenia: 18-03-1957
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] Teczka TEOK założona na ks. A. Zwolińskiego. Akta nie zachowały się. Brak informacji o dacie ich zniszczenia. Akta zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartot. - ewid.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ks. Andrzej Zwoliński był rejestrowany 10.09.1986 pod nr NS 16276 jako figurant SOS krypt. "Kanał" (nr NS 14099). Kontrolowany ze względu na kontakty z działaczami NSZZ "Solidarność" przy węźle PKP w Chabówce oraz kolportaż literatury bezdebitowej. Sprawę zakończono 8.05.1987. Materiały złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod nr 2175/II. IPN Kr 033/806 (2175/II), IPN Kr 095/37 (2175/II) mkf
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ks. Andrzej Zwoliński był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Uzdrowisko" jako organizator nieformalnej struktury działającej przy parafii św. Marii Magdaleny w Rabce. Sprawę zakończono 21.01.1989 i 10.02.1989 materiały złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod nr 2474/II. Materiały te zniszczono w styczniu 1990. Akta o nr arch. 2474/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewid.-kartot.
Teczka tajnego wspólpracownika [TW] Teczka pracy TW ps. "Józek" z doniesieniami dot. m.in. ks. A. Zwolińskiego. IPN Kr 0032/1679 t. 2 (2611/I)
Teczka tajnego współpracownika (TW) Teczka pracy TW ps. "Józef" z doniesieniami dot. m. in. ks. A. Zwolińskiego. IPN Kr 0032/3092 t. 1-3 (4515/I)
Teczka tajnego współpracownika (TW) Teczka pracy TW ps. "Ramzes" z doniesieniami dot. m. in. ks. A. Zwolińskiego. IPN Kr 0032/3064 t. 2 (4478/I)
Teczka tajnego współpracownika (TW) Teczka pracy TW ps. "Franek" z doniesieniami dot. m. in. ks. A. Zwolińskiego. IPN Kr 0032/2613 t. 2 (3899/I)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych [WKŚ] nr Z-0540/87 na okres 06.06.1987 - 03.06.1989 wniesione przez Wydział IV WUSW w Nowym Sączu w związku z działalnością opozycyjną ks. A. Zwolińskiego. Akt EANS 420444 brak. Wpis na podst. zapisów ewid. - kartot.
.