Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Rachwał
Miejsce urodzenia: Lubichowo
Data urodzenia: 15-03-1936
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sądowe Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku za przynależność do nielegalnej organizacji „Jord”. Zatrzymany 5.04.1952, następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Starogardzie Gdańskim. 18.07.1952 wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Kazimierza Rachwała w akcie oskarżenia zatwierdzonym 12.09.1952 oskarżono o przynależność do nielegalnej organizacji oraz zniszczenie portretu Józefa Stalina. Wyrok wydano 25.09.1952. Otrzymał karę łączną 3 lat pozbawienia wolności oraz 1 rok pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz utratę majątku. 13.12.1952 na mocy ustawy amnestyjnej, wobec w/w zastosowano zapisy ustawy amnestyjnej, a 18.12.1952 został wypuszczony na wolność. 5.09.1966 na wniosek w/w Sąd Wojewódzki w Gdańsku wydał postanowienie dotyczące zatarcia kary orzeczonej wobec K. Rachwała. IPN Gd 146/105
Akta Sądowe Akta w sprawie członków nielegalnej organizacji młodzieżowej „Jord” działającej na terenie Szkoły Ogólnokształcącej TPD w Starogardzie Gdańskim. Zatrzymania nastąpiły po donosach dyrektora placówki do miejscowego PUBP. K. Rachwał był przesłuchiwany w czasie śledztwa. Brał także udział w rozprawach sądowych przed WSR w Gdańsku w dniach 18-19 i 23.09.1952. IPN Gd 146/103-104
Akta śledcze Akta śledcze dotyczące nielegalnej organizacji młodzieżowej "Jord" zniszczono za protokołem nr 1/88. Materiałów K-994 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.