Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Antoni
Nazwisko: Bińkowski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 05-07-1958
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie śledczej przeciwko K. Bińkowskiemu, który zorganizował strajk pracowników w Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Radoskór" w dniu 14 grudnia 1981. Został zatrzymany dn. 16.12.1981, tymczasowo aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Radomiu. IPN Ra 04/264 (III/265)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko K. Bińkowskiemu, oskarżonemu o to, że "w dniu 14 grudnia 1981 roku w Radomiu, w warunkach stanu wojennego, organizował strajk pracowników Oddziału Nr 421A Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego >Radoskór<, a następnie po zaniechaniu tej akcji przez strajkującą załogę podjął ponowną próbę jej nakłaniania do niepodejmowania pracy". Dn. 23.12.1981 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał go za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na 1 rok więzienia (zalicząjąc areszt tymczasowy od 14.12.1981 do 23.12.1981) i utratę praw publicznych na 3 lata. IPN Ra 8/5 (II K. 90/81)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] K. Bińkowski przechodzi w materiałach dot. działalności nielegalnych struktur NSZZ "Solidarność" w Radomiu - produkcji i kolportażu "wrogich" ulotek. IPN Ra 05/530 (619/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR[ Zarejestrowany dn. 20.12.1983 pod nr 9438 ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" w RZPS "Radoskór" w Radomiu. Dn. 7.02.1984 przekwalifikowano na SOR. Materiały zniszczono; wpis na podst. zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 31.05.1984 pod nr 9772. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczono; wpis na podst. zapisów kartotecznych.
Akta śledcze Podejrzany o działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Radomiu (sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek i wydawnictw antysocjalistycznych). Aresztowany dn. 24.05.1984. Dn. 26.07.1984 Prokurator Rejonowy w Radomiu umorzył śledztwo i uchylił areszt tymczasowy. IPN 0286/343 (III/345)
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego od 24.05.1984 do 26.07.1984 na podstawie nakazu Prokuratury Rejonowej w Radomiu. IPN Ra 494/6
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany dn. 26.06.1984 pod nr 9894 jako zastrzeżony na wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie od 18.06.1984 do 18.06.1986. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 30.10.1985 (bez numeru) w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych im. Waltera w Radomiu. Akta o sygn. II/890 wybrakowano; wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 22.12.1987 zarejestrowany (bez numeru) do SOR "Berło". Sprawę zakończono dn. 14.04.1989, materiały zniszczono. Akta o sygn. II/1102 wybrakowano; wpis na podst. zapisów kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 15.03.1989 przekwalifikowano na SOR. K. Bińkowski został zarejestrowany do sprawy dn. 14.04.1989 z nr 9438. Materiały zniszczono; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.