Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Alojzy
Nazwisko: Helebrandt
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 21-10-1940
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. "Klan", przemianowana 24.08.1982 na SO krypt. "Związek", dot. "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Materiały zawierają m.in. charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań spraw, stenogramy ze spotkań. W/w wystepuje w sprawie jako działacz związany z KOR, delegat Regionu Dolny Śląsk na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166 (185/IV)
Akta administracyjne K. Helebrandt pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu jako "były działacz Zarządu Regionu NSZZ >Solidarność< Dolny Śląsk i osoba zaangażowana w działalność szkodliwą politycznie". IPN Wr 054/1583 (282/1685)
Akta administracyjne Materiały różne dot. działalności NSZZ "Solidarność". W/w figuruje jako wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. IPN Wr 053/2296 (182/116)
Akta internowanego Internowany w okresie 6-12.01.1982 w ZK Wrocław, 12.01.1982-28.06.1982 w ZK Nysa z powodu prowadzenia działalności, "która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". IPN Wr 30/896 (296/82)
Akta internowanego Internowany w okresie 08.10.1982-04.12.1982 w OO Grodków z powodu "istnienia uzasadnionego przypuszczenia, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/382 (281/82)
Akta internowania Internowany dwukrotnie w okresie 06.01.1982-28.06.1982, następnie 08.10.1982-04.12.1982. IPN Wr 040/617 (IV-3751/478)
Akta administracyjne Materiały różne dot. osób internowanych ze środowisk naukowych, studenckich i artystycznych. IPN Wr 054/683 (282/765)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Zarejestrowany 13.10.1982 do SOR krypt. "Psycholog". Sprawa dot. "wrogiej działalności w środowiskach. Aktywiści ruchu związkowego Wrocław". Materiały przekazano 03.02.1983 do Wydz. III KWMO Wrocław. Materiałów o sygn. II-102375 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe "Postanowienie" o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie 01.03.1984-01.03.1987, wniesione przez Wydz. III WUSW Wrocław. W uzasadnieniu podano, iż w/w "był aktywnym członkiem >Solidarności< w PWSSP we Wrocławiu [Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych]. W dalszym ciągu angażuje się w podejmowanie negatywnych inicjatyw politycznych. Jest jednym z sygnatariuszy >Apelu do Społeczeństw Polski i Świata< w sprawie uwolnienia członków kierownictwa KOR-u i >Solidarności<. Pobyt za granicą może wykorzystać do zawierania kontaktów z ośrodkami dywersji propagandowej w KK". EAWR 45533
.