Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Wojciech
Nazwisko: Ziemiński
Miejsce urodzenia: Krasne
Data urodzenia: 18-03-1945
Imię ojca: Michał
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rejestrowany 24.10.1980 do SO krypt. "Robot", założonej w celu zabezpieczenia operacyjnego zakładów elektromechanicznych "Zelmer" w Rzeszowie. W dn. 3.12.1987 Materiały dot. Romana Ziemińskiego wyłączono ze SO i założono kwestionariusz ewidencyjny o krypt. "Zimny". IPN-Rz-053/14 (324/IV)
Akta internowania Internowany z powodu, "że w okresie trwania stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i propagandowej wrogiej wobec PRL oraz nawoływał do nieprzestrzegania prawnych rozporządzeń organów państwowych". IPN-Rz-052/830 (7773/III)
Akta internowanego Internowany w OO Uherce. Akta, wykazy, karty ewidencyjne internowanych. IPN-RZ-57/338, IPN-Rz-57/492, IPN-Rz-57/496
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego na jego osobę. Z dniem 26.09.1988 KE został przekwalifikowany w SOR "Zima". IPN-Rz-044/928 (18169/II) t. 1, 2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Zima", sprawa wszczęta została na grupę 8 pracowników zakładu "Predom-Zelmer" w Rzeszowie, którzy w dniu 22.09.1988 r. wystąpili do dyrekcji "(...) z pismem informującym o reaktywowaniu działalności KZ NSZZ »S«". Celem rozpracowania było "rozpoznanie nielegalnej grupy i faktycznych inspiratorów, ograniczenia negatywnego oddziaływania na załogę, operacyjnego neutralizowania oraz dezintegracji środowiska b. aktywistów »S«, wyciągnięcia konsekwencji prawnych i służbowych w stosunku do wym. aktywistów w przypadku prowadzenia przez nich zabronionej prawem działalności". IPN-Rz-044/928 (18169/II) t. 1, 2
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę na okres 1.10.1988-1.10.1990 (anulowane 21.06.1989) wniesione przez Wydz. V WUSW Rzeszów - "(...) utrzymuje kontakty z osobami aktualnie zaangażowanymi w działalność nielegalnej struktury konspiracyjnej tzw. RKW NSZZ »S« w Rzeszowie. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w czasie pobytu za granicą będzie działać na szkodę PRL". EARz 190505
.